Udviklingsplan

Grundlaget for udviklingen af Køge Kyst er udviklingsplanen, som er blevet til på baggrund af resultatet af en international tværfaglig parallelkonkurrence i 2010.

Køge Kyst offentliggjorde den 9. november 2011 den endelige udviklingsplan for området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden, der fra udgivelsestidspunktet ville finde sted over de følgende godt 20 år. Udviklingsplanen er en tilrettet udgave af det forslag, som Køge Kyst i august 2011 blev lagt ud til offentlig debat.

Afsæt i Køges historie og kulturliv
Udviklingsplanen tager afsæt i Køge; en gammel industri- og havneby med en velbevaret historisk bymidte, en stærk position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og gode fremtidsmuligheder, som i fremtiden forberedes med ny jernbane, supersygehus mv.

Køges særlige identitet omfatter også byens aktive kultur-, idræts- og foreningsliv, som også spiller en rolle i realiseringen af Køge Kysts kulturstrategien "Etape 0". Med den har Køge Kyst sammen med køgenserne siden 2011 har taget forskud på byudviklingen ved at skabe kulturaktiviteter og byliv i bydelen, før der opføres bygninger.

På den baggrund skal udviklingsplanen vise vejen for en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der vil tiltrække nye virksomheder og borgere samt investorer, der kan se en forretning i at gennemføre projekter netop her, og - ikke mindre vigtigt - får alle nuværende køgensere en række nye muligheder.

Mere end en fysisk plan
Udviklingsplanen er en særlig plantype, fordi den er meget mere end blot en plan for den fremtidige bebyggelse. Den består både af en fysisk plan, en lang række overvejelser om bydelens fremtidige karakter og en strategisk plan med fem strategier for, hvad der skal drive byudviklingen, omhandlende bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur og byliv og trafik og parkering.

Da Køge Kyst er et byudviklingsprojektet med en lang tidshorisont, blev det fra starten besluttet, at udviklingsplanen ikke skulle være alt for detaljeret. Planen er derimod dynamisk med mulighed for tilpasning over for skiftende behov og tendenser, og byliv, der opstår - ligesom den også fra starten har skullet kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen omsætter Køge Kysts visioner i nogle grundlæggende idéer, et såkaldt helhedsgreb, som kan sammenfattes i to overskrifter, der både har en konkret fysisk betydning og en procesorienteret betydning: Livet før byen og Byen for livet.

Livet før byen
"Livet før byen" betyder, at der skal skabes aktivitet i området, før der bygges. På den måde bliver projektområdet ikke blot en byggeplads, men også en bydel, som er i bevægelse - på vej imod noget nyt, som hele tiden kan påvirkes.

Køge Kyst har allerede taget fat på livet før byen med indvielsen af den såkaldte "Etape 0 Livet før byen"-strategi.

Byen for livet
"Byen for livet" betyder, at børn, unge, voksne og ældre fra forskellige samfundslag skal kunne bo tæt sammen, og at boliger, erhverv og kultur blandes med hinanden. Køge Kyst tror på, at det er grundforudsætningen for, at den gode by kan skabes.

Læs mere om udviklingsplanens strategiske del
Læs mere om udviklingsplanens fysiske del.

 PARALLELKONKURRENCE

Køge Kyst gennemførte i 2010 en international tværfaglig parallelkonkurrence, som dannede udgangspunkt for arbejdet med udviklingsplanen. I løbet af processen blev der afholdt seminarer, borgermøder og udstillinger af forslagene.

I februar offentliggjorde Køge Kyst, at syv tværfaglige hold af arkitekter, ingeniører, antropologer, økonomer og andre fagfolk fra ind- og udland var prækvalificeret i konkurrencen om at udarbejde et forslag til en den overordnede udviklingsplan for Køge Kyst. De syv hold afleverede bud på en projektbeskrivelse og en procesbeskrivelse.

Hent liste over de syv prækvalificerede hold i parallelkonkurrencens Fase 1.

Ud af de syv hold blev fem hold valgt til at gå videre til fase to, hvor holdene udarbejde bud på en egentlig udviklingsplan.

Hent liste over de fem hold i parallelkonkurrencens Fase 2.

I september 2010 offentliggjorde dommerkomitéens sin bedømmelse, hvor man fandt stærke elementer hos alle fem deltagende hold. Frem til efteråret 2011 arbejdede Køge Kyst med den endelige udviklingsplan for området sammen med en række rådgivere, heriblandt Tegnestuen Vandkunsten, SLA A/S og Grontmij | Carl Bro, som deltog på hver sit hold i parallelkonkurrencen.

Læs pressemeddelelse om konkurrencens resultat her.

Køge Kyst opfordrede efter offentliggørelsen borgerne til at kommentere konkurrenceforslagene. Det foregik dels på Køge Kysts digitale dialogforum og på borgermøder.

Fordeling af præmiesum ved konkurrencens afslutning
Hold ADEPT: 9.000 euro
Hold ASTOC: 9.000 euro
Hold Grontmij | Carl Bro: 9.000 euro
Hold SLA: 9.000 euro
Hold Vandkunsten: 14.000 euro
Listen over alle firmaer i de tværfaglige hold kan ses her.

PLANGRUNDLAG

Køge Byråd vedtog i december 2013 Kommuneplan 2013, som bl.a. muliggør Køge Kyst-projektet.

Kommuneplan 2013 er grundlaget for udviklingen af by- og landområder i Køge Kommune i de kommende år. Planen med overskriften "De store projekters realisering - Vækst for velfærd" muliggør bl.a. realiseringen af Køge Kyst, og den indeholder således et særskilt afsnit om udviklingen af den nye bydel. Her kan man bl.a. læse følgende:

"Planerne for Køge Kyst medfører et stort løft til byen, dels i kraft af de nye bymiljøer og dels i kraft af fire nye forbindelser på tværs af jernbanen, som skal sammenbinde by og havn på helt nye måder. Der planlægges for i alt ca. 4.000 arbejdspladser og ca. 4.000 indbyggere i udviklingsområdet".

Læs mere om Kommuneplan 2013 på Køge Kommunes hjemmeside.

Kommuneplan 2013 har været fremlagt til offentlig høring fra den 2. september 2013 til den 28. oktober 2013. Kommuneplan 2013 erstatter Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Bymidte fra 2012, som var udarbejdet på baggrund af Køge Kysts udviklingsplan. Kommuneplan 2013 medfører ingen ændringer for Køge Kyst i forhold til kommuneplantillægget.

Læs nyheden "Kommuneplantillæg baner vej for Køge Kyst" (25.10.2012).