NYHED 22 10 2019

Åbne møder om fremtidens brug af Søndre Havn

Køge Kyst inviterer alle interesserede til at bidrage med gode idéer til Søndre Havns grønne områder. Det sker i et forløb på tre møder i de kommende måneder – første gang torsdag den 24. oktober.

Hvad enten man bor på Søndre Havn, eller man kan lide at bruge udekøkkenet i Opdagelsen, gynge i bøjeskoven eller holde strandfest på Udsigten, vil Køge Kyst meget gerne høre brugernes idéer til den fremtidige brug af udearealerne på Søndre Havn.

Derfor indbyder byudviklingsselskabet til en proces med tre møder - i oktober, november og januar.

Det første møde er torsdag den 24. oktober kl. 19 hos Braunstein, hvor ”almindingerne” er i fokus. Det er de kommende grønne områder, som giver plads til ophold og leg, samtidig med at de håndterer regnvand og skybrud. 

Mødet handler om, hvad almindingerne mere skal indeholde – om der skal der være legeplads, multibane, hyggekroge, havnehaver eller noget helt andet.

Næste møde, den 16. november, bliver en egentlig workshop om brugen af Søndre Havn, og på det sidste møde, torsdag den 30. januar, samler deltagerne op på resultaterne, så de kan indgå i Køge Kysts arbejde med at anlægge de nye almindinger. Dette arbejde går i gang i foråret 2020.

Tid og sted for de tre møder:

  • Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 i Braunsteins store hal
  • Lørdag den 16. november 2019 kl. 11.00-14.00 i Braunsteins store hal
  • Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00-21.00 i Tapperiet 

Hent Køge Kysts annonce for møderne (PDF)