NYHED 09 02 2018

Køge Kyst i ny publikation om byudvikling

Køge Kyst er med som eksempel på strategisk byudvikling i Realdania By & Bygs nyeste publikation ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”.

Realdania By & Byg, der sammen med Køge Kommune står bag Køge Kyst, har netop udgivet publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”. Her medvirker Køge Kyst som eksempel i interviews med både projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen og Køge Kommunes kommunaldirektør Peter Frost.

 

En udviklingsplan som Køge Kysts adskiller sig fra klassiske planer ved ikke kun at være fysisk men i høj grad også strategisk, foruden at den har en økonomisk og en tidsmæssig dimension. Og så fastlægger den bevidst ikke alt i detaljer fra starten men er rummelig over for ændringer i omverden.

 

Tove Skrumsager Frederiksen lægger i interviewet vægt på, at en langsigtet, forankret udviklingsplan skal have en robusthed over for bl.a. den mere kortsigtede kommunale budgetproces, men samtidig skal den være fleksibel:

 

- Det nytter ikke, at en byudvikling, der løber over flere årtier, er planlagt i detaljer fra start. Udviklingsplanen skal være dynamisk, så den kan tilpasses skiftende behov, tendenser og ændringer i samfund og marked, siger Tove Skrumsager Frederiksen i publikationen.

 

Udviklingsplanen ”Livet før byen – Byen for livet” har siden 2011 udgjort Køge Kysts arbejdsgrundlag, som forpligter selskabet og dets ejere Køge Kommune og Realdania By & Byg til at gennemføre pro­jektet ud fra en fælles vision.

Kultur og byliv skaber forståelse for visionen

Køge Kommunes kommunaldirektør Peter Frost er i publikationen med til at belyse udviklingsplaner i byudvikling ud fra toplederens perspektiv. Han ser det som en vigtig opgave, at skabe ejerskab til udviklingsplanen hos både borgere, politikere og embedsmænd. En sådan forankring har Køge Kyst blandt andet tilstræbt gennem kulturelle aktiviteter.

 

- Der er lagt mange kræfter i at skabe lokalt ejerskab – blandt andet gennem en massiv satsning på kultur og byliv”, fortæller Peter Frost i publikationen og uddyber:

 

- Kulturen er en driver til at få skabt indsigt og forståelse for et stort byudviklingspro­jekt – du kan nemlig ikke bare sige ’Godt nu har vi en plan, og så går der femten år, før noget er bygget færdig’. Du risikerer at miste befolkningen i så langt et tidsrum. Vi har derfor brugt mange ressourcer på midler­tidige aktiviteter, som giver folk et ejerskab og en forståelse for visionen, før byggeriet går i gang.

 

Dynamisk udviklingsplan der tilpasses tiden

Det var Køge Kommunes længe nærede ønske om at vende byen mod vandet og binde den sammen på tværs af jernbanen, der sammen med Realdania By & Bygs ønske om at demonstrere omdannelse af forure­nede industriområder til bæredygtige bydele med liv og trivsel, i 2009 resulterede i lanceringen af Køge Kyst.

 

Køge Kysts udviklingsplan fra 2011 blev til efter en international, tværfaglig konkurrence og dialog med borgere og interessenter. Den består af både en fysisk plan, en lang række overvejelser om bydelens fremtidige karakter og en strategisk plan med fem strategier for, hvad der skal drive byudviklingen, omhandlende bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur og byliv og trafik og parkering.