NYHED 05 03 2018

Informationsmøde for naboer på Søndre Havn

Der er opstart på fem byggepladser med boligprojekter på Søndre Havn i løbet af foråret. Både nye køgensere i de to første boligkarréer og naboerne i kvarteret op til de nye byggerier på Søndre Havn går en udfordrende tid i møde. For der kommer fuld tryk på aktiviteterne både på og omkring byggepladserne.

Køge Kyst holder informationsmøde om byggepladserne, byggegener og boligprojekterne tirsdag den 6. marts kl. 19.00–21.00 i Tapperiet på Søndre Havn.

  

For naboer til byggepladserne kan der opleves støj, vibrationer, tung trafik og andre gener. Især i de første seks til otte uger af anlægsfasen, hvor entreprenøren vibrerer spuns - og rammer pæle ned i jorden for at lave fundament.

 

Bygherrerne har opsat målere for vibrationer og støj, som overvåges af myndigheden, ligesom de har fotograferet nærliggende huse for at registrere tilstanden inden byggestart.  Der vil løbende blive holdt informationsmøder og lavet anden kommunikation om byggerierne. Og naboer skal aldrig holde sig tilbage for at kontakte Køge Kyst, hvis der er noget, der bekymrer.