NYHED 21 12 2018

Farvel til "Kirken"

Den knap 20 meter høje kornsilo ved havnepladsen forsvinder. På grunden ved den blå klapbro bliver der snart plads til nye projekter.

Lige nu arbejder miljøfolk i beskyttelsesudstyr med at fjerne forurening i kornsiloen, og efter nytår bliver bygningen revet ned. Selvom siloens markante form, der har givet navnet ”Kirken”, er noget af et kendetegn for Søndre Havn, så er det ikke nogen god ide at bevare den for eftertiden eller at integrere den i et nyt projekt.  Siloen er først og fremmest stærkt forurenet blandt andet med det giftige stof PCB i alle malede flader indvendigt. Dertil kommer, at væggene er lavet af tyndt bølgeblik og ikke særlig velegnede til nye formål. 

Kornsiloen består af en sokkel i mursten, bølgeblik og så et anlæg til både rensning og tørring af korn. Der var plads til 2.000 tons korn i den smalle bygning. Siloen blev genetableret inderst i havnen i 1972 på en lidt lavere brandtomt fra 1957 og den blev lidt smallere i den vestlige ende, der ligger klods op af vejen og den tidligere jernbane.

Her tørrede Køge Korn i mange år intet mindre end alt Carlsbergs byg til malt til ølproduktionen i Valby. Malteventyret i Køge Havn begyndte efter den historisk våde og kolde sommer i 1987, hvor siloer i hele landet tørrede om kap for at redde høsten. Kirken leverede varen, og snart kom alt ølmalten til Valby via Søndre Havn i Køge.

Køge Kyst overtog ved selskabets start hele den gamle industrihavn fra Køge Kommune, og lejerne af erhvervsbygningerne forlader én for én området i takt med, at lejeaftalerne ophører. Nogle flytter aktiviteterne til Køges Nordhavn, og andre lægger forretningen om eller går på pension. Køge Korns gamle kornsilo er ude af drift og har stået tom i en rum tid. Nu er det på tide at få gjort området klar til nye aktiviteter. Søndre Havn mister en markant bygning, men får i stedet et byggefelt med plads til noget nyt og udsigt til restauranterne på den anden side.

Køge Kyst har tidligere lavet en aftale med det lokale bryghus Braunstein, som muliggør et nyt projekt på byggefeltet.