NYHED 29 09 2017

Køge Kyst har fjernet høfde på Søndre Strand

Køge Kyst har fjernet den nordlige høfde på Søndre Strand, og det har løst problemet med ophobning af fedtemøg ved Valkyrien.

Tilbage i 2014-15 anlagde Køge Kyst den nye og bredere Søndre Strand med to høfder. Høfden i strandens nordende ved Søndre Havn har siden da vist sig at volde problemer med ophobning af tang og fedtemøg, der særligt har været til gene for de mange vinterbadere hos Valkyrien og for kano- og kajakroerne.

 

Køge Kyst besluttede derfor at fjerne høfden igen og tilrette kystlinjen for at løse problemet med badeforholdene. I slutningen af juli 2017 forelå der tilladelse til dette fra Kystdirektoratet, og Køge Kyst gik i gang med arbejdet.

 

Høfden er nu fjernet, og klubmedlemmerne og besøgende strandgæster kan nyde godt af det rene vand, fordi strømmen igen kan føre tang og fedtemøg til havs.

 

- Det var nærmest fra den ene dag til den anden, at fedtemøget forsvandt, så lige nu er vi vildt glade over, at vi har fået nærheden til havet tilbage, fortæller Ellen Tange, ”høvding” i vinterbadeklubben Valkyrien.

 

Den brede sandstrand forbliver, men formen på den vil ændre sig lidt. Bølgerne vil med tiden ”trække” strandkanten mod nord hen forbi klubbernes område. Det sand, som høfden har holdt tilbage, vil flytte sig mod nord og gøre vanddybden lidt mindre ud for Kano- og Kajakklubben og Valkyrien. For at hjælpe naturen på vej har Køge Kyst til en start fordelt sandet på havbunden mod nord, og havnens Søndre Mole vil overtage høfdens tidligere funktion med at holde på sandet.

 

- At høfden er fjernet har forbedret strandmiljøet på stedet, og vi er meget glade for at høre, at brugerne af området virkelig oplever, at deres badeforhold er blevet bedre. Der er jo fortsat tang i Køge Bugt, så vi kan ikke garantere, at der aldrig er tang, men nu kan havstrømmen igen føre tangen til havs en gang imellem, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

 

Der går et stykke tide, før kystlinjen helt har lagt sig, og herefter vil Køge Kyst vurdere, om der skal flyttes på sandet eller tilføres mere sand til området.