NYHED 03 08 2017

Køge Kyst fjerner høfde på Søndre Strand

Nu foreligger der en tilladelse fra Kystdirektoratet til at fjerne den nordlige høfde på Søndre Strand, og arbejdet er gået i gang.

Kort tid efter etablering af den nye strand og nordlig og sydlig høfde på Søndre Strand i 2014 opstod der problemer med kraftig ophobning af tang og fedtemøg nord for den nordlige høfde – med ikke ubetydelige gener for de mange vinterbader, kano- og kajakroerne.

Køge Kyst og Køge Kommune har undersøgt, hvordan problemerne med tang kunne løses, og Kystdirektoratet har nu givet tilladelse til fjernelse af den nordlige høfde og flytning af 4000 m3 sand. Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der har fået opgaven. Det første der sker, er etablering af arbejdsplads, hegning, fjernelse af trællebro og nedtagning af broen på høfden. Dette arbejde blev påbegyndt mandag den 31. juli 2017.

De fjernede materialer fra høfden skal transporteres fra stranden til en lagerplads vest for Kano- og Kajakklubben og Valkyrien gennem et hul i volden. Transportvejen vil blive lysreguleret i et krydsningspunkt for brugerne af området, hvor lyset styres af chaufførerne på dumperne, der kører med materialerne.

- Der er valgt en stor sikkerhedszone til gravemaskiner for at undgå, at folk bliver ramt at sten ved læsning af dumperne. Skulle der komme nogle dage med fantastisk badevejr, vil vi kunne indskrænke arbejdsarealet i weekenden, siger projektleder Lene Jensen fra Køge Kyst.

Entreprenøren vil arbejde i fire dages uge fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00, og arbejdet forventes at vare til midt i september 2017. De berørte klubber er på forhånd orienteret om arbejdet.