Kort om Køge Kyst

Køge Kyst A/S er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg om at udvikle det centrale havne- og stationsområde i Køge.

Betegnelsen Køge Kyst dækker over tre ting:

  • Et 24 ha stort område centralt beliggende i Køge mellem den historiske bymidte og Køge Bugt.
  • Et byudviklingsprojekt i særklasse, som i løbet af de næste 10-15 år skal føre til en enestående attraktiv og bæredygtig bydel.
  • Et selskab, som gennem arealudvikling, byggemodning og grundsalg skal gennemføre byomdannelsen i tæt samspil med Køge Kommune som myndighed.

 
Selskabet Køge Kyst P/S blev etableret i januar 2009 som et partnerselskab, der ejes 50 % af Køge Kommune og 50 % af Realdania By & Byg.

Hent partnerskabsaftalen mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg her

Det forventes, at der over de næste 10-15 år vil blive etableret godt 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kulturHISTORIEN OM KØGE KYST

Idéen om at byudvikle Søndre Havn i Køge begyndte at tage form i slutningen af 1990'erne, hvor kommunen bl.a. udskrev en idekonkurrence. Flere af ideerne herfra kan i dag genfindes i de lokalplaner, der gælder for området.

I 2002 besluttede Køge Byråd at udvikle en ny, stor erhvervshavn i Køge med etableringen af Køge Jorddepot. Det betyder, at virksomhederne i Søndre Havn får mulighed for at flytte til nye og bedre faciliteter i havnen nord for byen - og at Søndre Havn dermed kan omdannes fra et havneindustriområde til et byudviklingsprojekt med kultur, boliger, grønne områder mm.

I december 2004 godkendte Køge Byråd en aftale om at købe arealerne ved Søndre Havn af Køge Havn. Det blev allerede på det tidspunkt fastlagt, at byudviklingen i området ville blive gennemført i respekt for eksisterende aftaler og lejekontrakter. Efterfølgende er lokalplanen for Køge Søndre Havn og Strand vedtaget i 2005, og i 2007 udgav Køge Kommune 'Visionsplanen for Stationsområdet og Søndre Havn' og 'Kulturplan for Søndre Havn og Stationsområdet i Køge'.

I 2009 indgik Køge Kommune og Realdania Arealudvikling - i dag Realdania By & Byg - partnerskab om byudviklingsprojektet Køge Kyst. Parterne stiftede samtidig selskabet Køge Kyst P/S, som driver byudviklingen.