Kontakt

Køge Kyst-sekretariatet kan kontaktes via nedenstående:

Køge Kyst P/S
Havnen 39
4600 Køge
kontakt@koegekyst.dk
56 67 83 43

Tove Skrumsager Frederiksen
Projektdirektør
tsf@koegekyst.dk
24 94 39 01

Jes Møller
Projektchef
jm@koegekyst.dk
24 94 39 00

Mette Hald Dige
Chefkonsulent
Byudvikling, plan og anlæg
mhd@koegekyst.dk
23 32 37 82

Lene Jensen
Chefkonsulent
Byudvikling, anlæg
lj@koegekyst.dk
23 40 15 57

Palle Egeberg Andersen
Chefkonsulent
Byudvikling, plan og teknik
pea@koegekyst.dk
21 64 06 08

Mikkel Schlægelberger
Projektleder
Drift og analyse
ms@koegekyst.dk
24 44 21 68

Berit Kingod (barsel)
Projektleder
Kunst, kultur og byliv
bk@koegekyst.dk
24 95 92 66

Annika Orbert Hansen
Projektleder
Kunst, kultur og byliv
aoh@koegekyst.dk
24 65 44 43

Anne Bjørn
Projektleder
Kommunikation
ab@koegekyst.dk
21 17 44 11