Kontakt

Køge Kyst-sekretariatet kan kontaktes via nedenstående:


 
 
 
 
 
 
Sekretariatet hos Køge Kyst 
Køge Kyst P/S
Havnen 39
4600 Køge
kontakt@koegekyst.dk
56 67 83 43

Tove Skrumsager Frederiksen
Projektdirektør
tsf@koegekyst.dk
24 94 39 01
Jes Møller
Projektchef
jm@koegekyst.dk
24 94 39 00

 

Mette Hald Dige
Chefkonsulent
Byudvikling, plan og anlæg
mhd@koegekyst.dk
23 32 37 82


Lene Jensen
Chefkonsulent
Byudvikling, anlæg
lj@koegekyst.dk
23 40 15 57

 

Palle Egeberg Andersen 
Chefkonsulent
Byudvikling, plan og teknik
pea@koegekyst.dk
21 64 06 08

Mikkel Schlægelberger
Projektleder
Drift og analyse
ms@koegekyst.dk
24 44 21 68
  Berit Kingod (barsel)
Projektleder
Kunst, kultur og byliv
bk@koegekyst.dk
24 95 92 66
Annika Orbert Hansen
Projektleder
Kunst, kultur og byliv
aoh@koegekyst.dk
24 65 44 43
  Anne Bjørn
Projektleder
Kommunikation
ab@koegekyst.dk
21 17 44 11
Rasmus Pedersen
Projektmedarbejder
rp@koegekyst.dk
61 39 66 95