Stationsområdet

Tæt på Køge Station er bymidten blevet udvidet med en ny handelsgade, Rådhusstræde. Her er boliger, biograf, restauranter, erhverv, p-hus og udvidelse af Køge Rådhus. Det nye handelskvarter rummer også to store bytorve.

Køge by er flere gange blevet honoreret for sit gode handelsliv – og siden efteråret 2017 har bymidten kunne tilbyde endnu flere handlemuligheder. Her åbnede et nyt indkøbsstrøg, Rådhusstræde, med ca. 40 nye butikker, cafeer og restauranter. 

Stationsområdet er nært koblet til Køges historiske bymidte, og udviklingen af området er derfor tænkt i tæt sammenhæng med det eksisterende handelsliv og karakteristiske købstadsmiljø. 

Rådhusstræde løber således parallelt med Jernbanegade og Nørregade og forbindes med dem af mindre sidegader. Det skaber et naturligt gangforløb for handlende og et god samspil mellem det nye og det ældre byggeri.  

TK Development er bygherre på de mange byggerier, mens udvidelsen af Køge Rådhus og bygningen, der skal rumme genoptræningscenter, er opført i et konsortiesamarbejde med Køge Kommune.

Stationstorv og Kulturtorv

Foruden selve bygningerne har TK Development også anlagt Stationstorvet, der er et nyt samlingspunkt mellem handelsgaderne, stationen og Stationsbroen.

I den modsatte ende af Rådhusstræde ligger Kulturtorvet omkranset af Køge Rådhus, den nye biograf og den gamle Teaterbygning. Kulturtorvet udvikles i de kommende år i forbindelse med anlæggelsen af Underføringen, men indtil da skabes en midlertidig indretning af torvet.

I de kommende år udvikles også den sidste strækning af Rådhusstræde nord for stationen med flere boliger og butikker. TK DEVELOPMENTS SKITSEPROJEKT

TK Developments byggeri i Stationsområdet bygger på et skitseprojekt, som Køge Kyst offentliggjorde sammen med et prospekt for Kulturtorvet og et skitseprojekt for Stationstorvet i 2013.

Hent skitseprojekt for Stationsområdet
Hent prospekt for Kulturtorvet
Hent skitseprojekt for Stationstorvet