Collstropgrunden

Collstropgrunden ligger tæt ved stationen og skal med tiden udvikles til et moderne erhvervsområde, der også kan rumme boliger, butikker m.m.

Collstropgrunden dækker over et areal på tre hektar, og det er dermed det mindste af de tre delområder. Grunden har fået navn efter den københavnske storgrosserer inden for tømmer, Andreas Collstrop, der i 1888 etablerede savværk i Køge. Herfra leverede han jernbanesveller til De danske Statsbaner.

Arealet bliver i dag overvejende anvendt som parkeringsplads, men det er planen, at området skal udvikles til et erhvervsområde, der også kan rumme fx boliger, butikker og restauranter mv.

Stationsbroen, som åbnede i sommeren 2018, skal i fremtiden forbinde Stationsområdet med Collstropgrunden.