Hvad er Køge Kyst?

Køge Kyst er et byudviklingsprojekt, der skaber nye arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder i det centrale Køge, både for dig, der allerede bor, arbejder i eller besøger Køge - og for dig, der overvejer at flytte hertil.

Køge er en by i vækst – og udviklingen af Køge Kyst er et blandt flere spændende udviklingsprojekter i Køge, der er med til at gøre byen til en af Sjællands mest attraktive bolig- og erhvervsbyer. Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, et nyt supersygehus og den nye højhastighedstogforbindelse mellem København og Ringsted er bl.a. nogle af de spændende projekter, som gennemføres i nærmeste fremtid.

Byudviklingsprojektet Køge Kyst udvikles i et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg. Projektet løber over de næste 10-15 år, og der er allerede godt gang i udviklingen af en levende og mangfoldig bydel i Køge med fokus på kultur, nærhed til natur og gode transportmuligheder. Målet er at skabe boliger til 4.000 indbyggere og op mod 4.000 nye arbejdspladser.

Siden 2011 har Køge Kyst satset massivt på at gøre kultur- og bylivsaktiviteter til drivkraft for byudviklingen. Det har bl.a. resulteret i en række nye byrum og faciliteter på Søndre Havn.

Køge Kyst udvikler arealerne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden, som tilsammen dækker et område svarende til halvdelen af arealet for middelalderbyen i Køge.

Køge Kyst binder på forskellig vis byens eksisterende bymidte sammen med Køge Bugt og vender på den måde ”Køges ansigt” mod vandet. Det sker bl.a. ved, at der skabes nye trafikale forbindelser mellem bymidten og havnen og ved at de spændende havne- og industriarealer udbygges med boliger, nye rekreative muligheder og kulturtilbud.

Køge Kyst omfatter også et større udvalg af butikker omkring et helt nyt indkøbsstrøg, et bredt udvalg af ejer- og lejeboliger, plads til kontorerhverv og bedre adgang til vandet for både borgere og besøgende.

Siden begyndelsen i 2009 har Køge Kyst løbende inddraget borgere og interessenter til dialog om byomdannelsen og områdets fremtid.

Læs mere om:
Søndre Havn
Stationsområdet
Collstropgrunden