Prospekter

Køge Kysts kvalitetsprogram og prospekterne for de første etaper udgør det grundlæggende salgsmateriale.

Køge Kyst offentliggør løbende prospekter for de enkelte etaper i Køge Kyst-området. Etapeprospekterne er ikke færdige projekter men oplæg med Køge Kysts ønsker og idéer, og som det er tradition i projektet, bliver prospekterne efterfølgende genstand for dialog - med investorer, borgere og myndigheder.

Det første prospekt i rækken -  "Etape ST1" - dækker den centrale del af Stationsområdet, hvor TK Development har indgået købsaftaler om 34.500 m2 butikker, boliger, erhverv, rådhusudvidelse, Køge Kommunes genoptræningscenter, en ny biografbygning og Kulturtorvet.

Du kan også hente prospektet for det kommende Kulturtorv samt prospektet for de første fire etaper af udviklingen på Søndre Havn med byggeri af i alt 600 boliger, friarealer og en ny og bredere strand.LOKALPLANER

Køge Kommune udarbejder lokalplaner, som er forudsætninger for, at de enkelte bygherrers projekter kan gennemføres. Der er vedtaget følgende lokalplaner:

Lokalplan for Stationsområdet (juni 2013).
Lokalplan for Stationsområdets nordlige del (september 2015).
Lokalplan for boligområderne på Søndre Havn (oktober 2014).