Kvalitetsprogram

I Køge Kysts kvalitetsprogram kan du læse om samarbejdet mellem Køge Kyst og private bygherrer. Kvalitetsprogrammet ligger i forlængelse af udviklingsplanen og omsætter visionen herfra til en række kvalitetsmål, der danner ramme om dialog og gensidig forventningsafstemning mellem Køge Kyst og bygherrerne.

Kvalitetsmålene omhandler bl.a. materialevalg, blandede funktioner i bygningerne, lys- og farvesætning, støj, læ, klima, udsigt og understøttelse af kultur og byliv. Kvalitetsmålene er for den enkelte bygherre en garanti for, at nabobyggerierne også bliver af høj kvalitet.

Kvalitetsprogrammet beskriver projektdialogen mellem investor og Køge Kyst samt ansvaret for driften af de nye anlæg - og derudover indgår Køge Kysts kunststrategi også i kvalitetsprogrammet.

Efter at have indgået købsaftaler forpligtes bygherren til at udarbejde skitseprojekter for det konkrete byggeri, som skal godkendes af Køge Kyst, inden byggeriet kan gå i gang.

Download Køge Kysts kvalitetsprogram.ARKITEKTONISK MANGFOLDIGHED PÅ SØNDRE HAVN

Køge Kyst udgav i maj 2015 et inspirationshæfte, som kan inspirere bygherrer på Søndre Havn til at arbejde med variation og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk, når de enkelte bygninger skal projekteres.

Download "Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshæfte"