Hvorfor investere i Køge Kyst?

Som bygherre får du mulighed for at være med til at udvikle en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel centralt i Køge – og Køge Kyst sørger for rammerne!

Det kommende supersygehus, en helt ny jernbanelinje, der gør det muligt at bringe rejsetiden mellem Køge og København helt ned på 25 minutter og udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen er blot nogle af de udviklingsprojekter, som understreger den spændende udvikling, Køge er midt i. Med Køge Kyst har du som investor mulighed for at få del i byens store vækstpotentiale.

Køge Kyst tilbyder interesserede developere og investorer mulighed for at tage del i:

  • En stationsnær bydel med et betydeligt potentiale for at tiltrække arbejdskraft og beboere, ikke mindst fra Hovedstadsområdet, som i fremtiden får betydeligt kortere rejsetid til og fra Køge
  • Et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter, hvis udviklingsplan udspringer af en international konkurrence på højt niveau, og hvor kommunen som medejer har en vedvarende aktiv interesse i at understøtte bydelens udvikling
  • En købstad med historie og identitet, hvor moderne kvalitetsbyggeri skal spille sammen med de eksisterende kvaliteter på spændende måder 
  • Et projekt, som satser massivt på byliv, kultur, bæredygtighed og dialog for at gøre den nye bydel attraktiv

Køge Kyst sørger for rammerne
Køge Kyst sørger for byggemodning af arealerne, hvor de enkelte bygherrer skal opføre byggeri til boliger og erhverv mv. Det er også Køge Kyst, der etablerer infrastrukturen med veje og offentlige byrum i projektområdet, samt det nye forbindelser på tværs af jernbanen, som skal sikre optimal sammenhæng mellem bymidten og havnen.

Køge Kyst sørger således for de ydre rammer, mens byrum på de enkelte matrikler, fx gårdrum og taghaver, anlægges af bygherrerne.