Stationsområdet

En stor del af planerne for Stationsområdet med boliger, butikker, biograf, erhverv og offentlige funktioner er godt på vej til at være gennemført.

Stationsområdet på i alt seks hektar er det af de tre delområder, som er tættest koblet til Køges historiske bymidte og tæt på byens offentlige transportmuligheder. Planerne for området er derfor tænkt i tæt sammenhæng med Køges eksisterende handelsliv og karakteristiske købstadsmiljø.

Siden 2015 har det for alvor taget fart med opførelsen af den centrale og nordlige del af Stationsområdet, og i efteråret 2017 åbnede et nyt indkøbsstrøg med butikker, rådhusudvidelse, Køge Kommunes nye genoptræningscenter, Nordisk Film-biograf og nye parkeringsmuligheder.

TK Development er bygherre på de mange byggerier. Udvidelsen af Køge Rådhus og det nye genoptræningscenter opføres i et konsortiesamarbejde med Køge Kommune.

Foruden selve bygningerne anlægger TK Development også Stationstorvet.

Bedre forbindelser
For at skabe plads til byggeriet i Stationsområdet omlagde Køge Kyst den centrale Ivar Huitfeldtsvej. Køge Kyst anlægger derudover tre nye forbindelser på tværs af jernbanen; en vejtunnel, en stationsbro og en underføring. De tre forbindelser skal sikre bedre sammenhæng mellem områderne. Vejtunnelen åbnede i oktober 2016, og Stationsbroen åbner i starten af 2018.TK DEVELOPMENTS SKITSEPROJEKT

TK Developments byggeri i Stationsområdet bygger på et skitseprojekt, som Køge Kyst offentliggjorde sammen med et prospekt for Kulturtorvet og et skitseprojekt for Stationstorvet i 2013.

Hent skitseprojekt for Stationsområdet
Hent prospekt for Kulturtorvet
Hent skitseprojekt for Stationstorvet