Underføringen

  • Underføringen På Luftfoto Her kommer den nye underføring til at være. Foto: Jan Kofod Winther
I de kommende år vil Køge Kyst anlægge en lys og bred underføring for gående og cyklister under jernbanen midt i Køge.

Om nogle år bliver det muligt at gå eller cykle ned under jernbanen og komme op ved havnen. En ny underføring skal nemlig forbinde Kulturtorvet og Havnepladsen med hinanden og på den måde være med til at få Køges bymidte og havnen til at hænge bedre sammen.

Underføringen bliver et 15 meter bredt, lyst og venligt byrum i sammenhæng med nye byrum, der skal anlægges på Kulturtorvet og Havnepladsen. Her kan du tage ophold på nye rampe- og trappeanlæg, som naturligt følger terrænforskellene i området.

Afventer indtægter fra grundsalg

Køge Kyst-projektet hviler på, at investeringer i ny infrastruktur sker i takt med, at der kommer indtægter fra salg af byggegrunde. Arbejdet med underføringen afventer derfor foreløbig, at der er solgt det nødvendige antal byggegrunde.

Køge Kyst har dog allerede gennemført nogle forberedende arbejder. I 2017 blev en metertyk og 1.000 tons tung betonplade støbt ned under baneterrænet, og senere - når selve underføringen anlægges - vil betonpladen udgøre underføringens loft og et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover.