Trafikændringer på Søndre Havn

  • Trafik Sdr. Havn August 2021 Med Kant Plan for veje og stier på Søndre Havn, august 2021
Køge Kyst arbejder med at færdiggøre veje på Søndre Havn, og trafikken i området er i 2021 ændret.

Beboerne har i foråret 2021 fået en bedre og mere direkte adgangsvej til Skibet, Blåklokken, Enggården og Engparken, efter at Køge Kyst har åbnet Søndre Molevej mod Strandpromenaden. Samtidig er det lille vejstykke langs sydsiden af Gule Hal nedlagt.

Trafikken til Den maritime Halvø og byggepladsen yderst på Søndre Havn (SH4) er ensrettet via Strandkvanen i østlig retning – og når turen går den modsatte vej, skal man benytte den nye Østre Havnevej/Søndre Havnevej til Carlsensvej.

Samtidig er der åbnet en helt ny dobbeltrettet gang- og cykelsti langs Strandkvanen for at skærme cyklister og fodgængere fra arbejdspladstrafikken til SH4.

Søndre Badevej blind

I august 2021 er det sidste, midlertidigt anlagte stykke af Søndre Badevej, som munder ud i Søndre Molevej, omlagt til sti, så vejen ikke længere kan benyttes til gennemkørsel for biler. Bilister kan i stedet kan benytte en ny vendeplads mellem Engparken og Strandterrasserne.

Hermed bliver det fredeligere at bo i de to karréer foruden Kystengen, Havblik og Strandparken 2, der alle ligger langs Søndre Badevej.

Hent plan for veje og stier på Søndre Havn her.

Hvor finder jeg