Trafikændringer på Søndre Havn

  • Trafikkort over Søndre Havn April 2021 med kant Plan for veje og stier på Søndre Havn april 2021
Køge Kyst arbejder med at færdiggøre veje på Søndre Havn, og trafikken i området er i foråret 2021 ændret.

Beboerne har fået en bedre og mere direkte adgangsvej til Skibet, Blåklokken, Enggården og Engparken, efter at Køge Kyst har åbnet Søndre Molevej mod Strandpromenaden. Samtidig er det lille vejstykke langs sydsiden af Gule Hal nedlagt.

Trafikken til Den maritime Halvø og byggepladsen yderst på Søndre Havn (SH4) er ensrettet via Strandkvanen i østlig retning – og når turen går den modsatte vej, skal man benytte den nye Østre Havnevej/Søndre Havnevej til Carlsensvej.

Samtidig er der åbnet en helt ny dobbeltrettet gang- og cykelsti langs Strandkvanen for at skærme cyklister og fodgængere fra arbejdspladstrafikken til SH4.

Hent plan for veje og stier på Søndre Havn her.

Hvor finder jeg