Søndre Havn Nyt

  • Christian Schmidt Rasmussen Ved Kunstværk I Strandparken WEB Kunstner Christian-Schmidt Rasmussen foran sit værk i Strandparken. Lars Schmidt

Snart sænker julefreden sig over Sønder Havn, kranerne står stille, og byggepladserne slår overvågnings-udstyret til.  Men allerede i begyndelsen af 2020, sker der igen nye ting på Søndre Havn.

Hele næste år står i indflytningens tegn, og der er allerede kommet lys i vinduerne nye steder på Søndre Havn. Der er nye beboere i Kystengen, og i januar er der indflytning i Strandparken 2.  I løbet af 2020 bliver beboerantallet mere end fordoblet på Søndre Havn. Udlejningen i både Enggården og Engparken er gået i gang, - og godt i gang, forlyder det. Og snart er der også indflytning i både Skibet og Strandterrasserne.

Indgangen i Strandengen har fået et kunstværk – to 60 m2 store kollager af kunstneren Christian Schmidt-Rasmussen. Billedet mod øst i varme farver hedder ”Bestøvning”, mens det nordlige i koldere farver har titlen ”Udklækning”. Kunstneren har tidligere udstillet på byggetomter på Søndre Havn, og han er udvalgt af Kunstfonden til at udsmykke den næste metro-etape. Der kommer en fernisering og hilse-på-arrangement for alle beboere først i det nye år.

Køge Kyst har ansvaret for områderne rundt om byggefelterne. Og lige så snart den enkelte byggeplads pakker sammen, begynder vi at anlægge stier og grønne områder.

I det nye år tager vi fat på almindingerne, de nye grønne områder, der skal ligge som grønne kiler tværs over hele Søndre Havn. Almindingerne skal både lede regnvand væk, være park og være en del af sti-nettet for bløde trafikanter - men der bliver også plads til mødesteder og leg. Der har været to offentlige workshops om indretningen af almindingerne, og der er kommet mange gode ideer og ønsker. Resultatet af møderne kan ses på det sidste møde d. 30. januar kl. 19:00.

Udviklingen af Søndre Havns næste etape, den, der kaldes SH4, som ligger længst ud mod stranden, er også i gang. Lokalplanplanen er i høring, og der kommer offentlige møder - det kan man se mere om på Køge Kommunes hjemmeside. 

Dette år har været præget af en sommerperiode med endnu en pæleramning tæt på boligerne, og den uvildige rådgivningsordning hos firmaet Ebas, som Køge Kyst stiller til rådighed, hvis man er nervøs for skader på sig hus, blev benyttet af en enkelt beboer. Kontakt til Ebas kan findes på vores hjemmeside. De næste store jordarbejder bliver på SH 4 og på det byggefelt, der ligger lige ved siden af parkeringspladsen ved Gule Hal.  

Der kommer også ny aktivitet hos Braunstein Bryghus, som opfører et nyt byggeri lige ved klapbroen. Det er et helt unikt hus efter amerikansk forbillede, hvor populære mikrobryggerier ofte har en blanding af øl-aftapning og moderne ”forsamlingshuse”. 

Næste etape af Engkanten vokser frem, Valkyriens halvø er færdig, der er ny molokstation til affald på Søndre Badevej som kan tages i brug i begyndelsen af det nye år – små og store projekter. Følg med i det hele på Køge Kysts hjemmeside eller facebooksider Køge Kyst Byliv og Køge Kyst.

  • Moede Møde om gode ideer til indretning af Almindinger
  • Kunstværk De nye beboere i Strandparken 2 flytter ind til et 120 m2 stort kunstværk Lars Schmidt
  • Byggeri Ny nedgravet affaldsstation på Søndre Badevej