Køge Kyst renser jorden på Søndre Havn

Søndre Havn skal være en bæredygtig bydel, hvor borgerne kan nyde hverdagsliv og udeliv uden at bekymre sig om fortidens forurening. Derfor rydder Køge Kyst op efter fortidens industri.

Siden 2020 har Køge Kyst været i gang med at rense forurenet jord på spidsen af Søndre Havn, så her kan bygges sunde, bæredygtige boliger. Første fase af oprensningen sluttede i juni 2021 og i 2022 går vi i gang med anden og sidste fase.

Køge Kyst har delt oprensningen op i to faser for, at grundejeren kan arbejde på byggeriet af de første boligkarréer på den sydlige del af området, samtidig med, at den nordlige del af området kan blive renset. På den måde afkortes den samlede periode med oprensning og byggeri.

Halvdelen af jorden på området er ren og halvdelen er lettere og svært forurenet. En del af jorden kan genanvendes til byggemodning og klimasikring og en del af jorden bliver renset.

Aktuelt

Anden etape af oprensningen begynder i maj 2022. Omkring den 17. maj vil entreprenøren begynde at vibrere spuns ned i jorden længst væk fra boligerne. Omkring den 30. maj monteres en støjmur foran Fællesbyg, og herefter vil entreprenøren også arbejde tættere ved boligerne. Støjmuren vil være på byggepladsen mens det mest støjende arbejder står på, hvilket vurderes at være omkring to måneder.

Naboinformation

De nærmeste naboer til byggepladsen er orienteret via et brev omdelt den 11. maj. Se brevet her.

Den 2. maj holdt Køge Kyst et informationsmøde for alle interesserede på Søndre Havn. Se præsentation fra mødet her. 

Følg med på denne side, som opdateres i takt med, at projektet skrider fremad.

  • Etape 1 Og 2 Kortet markerer etape 1, som allerede er oprenset samt etape 2, som er det område, der skal renses i 2022.

Oprensningen trin for trin

Etaper Web

1. Vi sætter hegn op om byggepladsen. 

 

Ny tegning 2 Kant

2. Vi sætter spunsvægge ned for at holde på jorden under gravearbejdet. I den forbindelse  etableres en midlertidig støjmur mod de nærmeste naboer.

 

Tegning 3 Kant (1)

3. Vi fjerner fundamenter fra gamle bygninger

 

Ny tegning 4 Kant

4. Vi sænker grundvandet, så den forurenede jord kan graves væk - det sker ved, at vi pumper grundvand op, renser det for forurening og leder det ud i havnen

Ny tegning 5 Kant

5. Vi graver både forurenet og ren jord op

 

Tegning 6 Kant

6. Vi kører den forurenede jord til behandling hos jordmodtageren

 

Tegning 7 Kant

7. Udgravningen er færdig og klar til byggeri

Tegning 8 Kant

8. Nu kan der anlægges parkeringskælder

Tegning 9 Kant

9. Herefter kan der bygges boliger

Sådan gik det til, da vi rensede første halvdel af det forurenede byggefelt

I de to videoer neden for kan du se meget mere om, hvordan det foregik, da Køge Kyst i 2020-21 rensede den første halvdel af byggefeltet.

 

Skibsvrag på SH4 1 Web

Arkæologi

I 2021 dukkede et skibsvrag fra 1700-tallet op under udgravningerne. Læs meget mere om arkæologi her.