Information om sandbunker på Søndre Havn

  • Sandbunker Lowres
Køge Kyst har i august 2022 placeret flere sandbunker på Søndre Havn ved Den Maritime Halvø.

Køge Kysts entreprenør (Arkil) har transporteret sand til brug for et kommende kystsikringsprojekt og har placeret det ved Den maritime Halvø efter aftale med Køge Kommune - i omtrent samme område, hvor der også sidste år blev lagt sand.

Sandet er analyseret efter gældende lovgivning og retningslinjer og er klassificeret som rent – Jordklasse 0. Uforurenet jord/sand kan i forbindelse med kystsikringen genanvendes som erstatning for almindeligt strandsand.

Sandet har i en periode ligget langs byggefeltet SH4 syd, men det er nødvendigt, at flytte det nu for at færdiggøre forureningsoprensningen og forberede de næste byggefelter på SH4 nord.

Det er meningen, at stranden og Den Maritime Halvø skal forbindes af et grønt område. Dette anlægges som et let skrånende område, så man kan færdes fra stranden til Den Maritime Halvø. Dette område indgår som en del af den kommende kystsikring.

Vind, bølger og andre årstidsbestemte forhold fastlægger det helt rigtige tidspunkt for at udføre kystsikringen. Køge Kyst forventer at dette bliver i løbet af første kvartal 2023.