Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej

  • Ivar Huitfeldtsvej set fra Å-grunden Pressefoto Her ses Ivar Huitfeldtsvej strække sig fra det nye byggeri på Å-grunden, langs jernbanen til Køge Station. Foto: Rune Pedersen
Køge Kyst arbejder i disse år med give den omlagte Ivar Huitfeldtsvej en finish med hegn, beplantning og belysning. Køge Kyst har også anlagt en ny rundkørsel i vejens sydende ved de nye boliger på Å-grunden.

I 2014 flyttede Køge Kyst den nord-sydgående hovedfærdselsåre Ivar Huitfeldtsvej mod øst for at give plads til det nye byggeri med butikker, boliger og erhverv i Stationsområdet.

Ivar Huitfeldtsvej løber nu langs banelegemet, og i de seneste år, efter at byggeriet i strædet er opført, har Køge Kyst arbejdet på at give vejen en sidste finish i koordination med Køge Kommune, Banedanmark, som ejer jernbanen, og andre grundejere på strækningen.

Ny rundkørsel og gadebelysning

I efteråret 2020 anlagde Køge Kyst en helt ny rundkørsel i svinget mellem Fændediget og Ivar Huitfeldtsvej, i vejens sydende, for at forbedre trafiksikkerheden, inden de nye beboere flyttede ind i de nye boliger på Å-grunden.

I samme efterår og frem mod januar 2021 etablerede Køge Kyst ny belysning langs Ivar Huitfeldtsvej, så vejen fik en mere ensartet belysning med energibesparende LED-lys.

Hegn og beplantning på vej

På Ivar Huitfeldtsvejs vestside arbejder Køge Kysts entreprenør nu med at etablere heller og fodgængerovergang, og samtidig er Køge Kyst i gang med at udarbejde et projekt for et blivende hegn og en ny beplantning langs vejen ind mod jernbanen. Dette projekt forventes gennemført i løbet af 2021.

  • DJI 0921 Web Den nye rundkørsel set fra luften. Foto: Rune Pedersen
  • DSC5918 Web Ny gadebelysning på Ivar Huitfeldtsvej. Foto: Rune Pedersen