Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej

  • Hegn ved IHV 4 Ivar Huitfeldtsvej med det nye hegn ind mod perronerne, som er etableret i efteråret 2022. Foto: Mikkel Meister
Køge Kyst har i de senere år arbejdet med give den omlagte Ivar Huitfeldtsvej en finish med hegn, beplantning og belysning. Køge Kyst har også anlagt en ny rundkørsel i vejens sydende ved de nye boliger på Å-grunden.

I 2014 flyttede Køge Kyst den nord-sydgående hovedfærdselsåre Ivar Huitfeldtsvej mod øst for at give plads til det nye byggeri med butikker, boliger og erhverv i Stationsområdet.

Ivar Huitfeldtsvej løber nu langs banelegemet, og i de seneste år, efter at byggeriet i strædet er opført, har Køge Kyst arbejdet på at give vejen en sidste finish i koordination med Køge Kommune, Banedanmark, som ejer jernbanen, og andre grundejere på strækningen.

Nyt hegn og beplantning

I 2022 har Køge Kyst forsynet den nordlige strækning af Ivar Huitfeldtsvej langs Køge Station med et blivende hegn i grafitgrå metal langs perronerne. På vejens sydlige strækning, hvor der ikke er perroner langs vejen, har Køge Kyst monteret et traditionelt banehegn i stål som erstatning for det midlertidige byggepladshegn, og langs det nye hegn er der plantet fjeldribsbuske. 

Ny rundkørsel og gadebelysning

I efteråret 2020 anlagde Køge Kyst en helt ny rundkørsel i svinget mellem Fændediget og Ivar Huitfeldtsvej, i vejens sydende, for at forbedre trafiksikkerheden, inden de nye beboere flyttede ind i de nye boliger på Å-grunden.

I samme efterår og frem mod januar 2021 etablerede Køge Kyst ny belysning langs Ivar Huitfeldtsvej, så vejen fik en mere ensartet belysning med energibesparende LED-lys.

Heller, hegn og beplantning

På Ivar Huitfeldtsvejs vestside har Køge Kyst lavet heller og en fodgængerovergang, og i 2022 etablerer Køge Kyst et blivende hegn og en ny beplantning langs vejen ind mod jernbanen.

  • DJI 0782 Beskåret Web Ivar Huitfeldtsvej set fra syd mod nord (2020). Foto: Rune Pedersen
  • DJI 0921 Web Den nye rundkørsel set fra luften. Foto: Rune Pedersen
  • DSC5918 Web Ny gadebelysning på Ivar Huitfeldtsvej. Foto: Rune Pedersen