Asfaltarbejde på Strandpassagen

  • DJI 0167W Web Strandpassagen set fra luften (april 2021). Foto: Rune Pedersen
I første halvdel af november bliver der to dage med asfaltarbejder på Strandpassagen, hvor vejen vil være lukket for biltrafik.

I to dage i uge 44 eller 45 udfører Køge Kyst asfaltarbejde på den blinde vej Strandpassagen på Søndre Havn. Vejen vil være lukket for biltrafik kl. 7-18 de to dage.

Arbejdet lugter og er varmt men er ikke farligt for omgivelserne.

For gående kan det være en god idé at finde en anden rute, da der løbende vil være afspærret pga varme og klistrede overflader.

For beboerne kan det være en fordel at lukke vinduerne, hvis man bor ud til vejen.

Beboerne i Kystengen, Blåklokken og Enggården informeres direkte.