• Affaldsbeholdere på Strandpromenaden Nye affaldsbeholdere med dobbelt indkast side om side med de oprindelige på Strandpromenaden.
Køge Kyst etablerer nye affaldsbeholdere på Søndre Havn for at opfylde nye krav til flere affaldsfraktioner.

Der er nu et statsligt krav om, at affaldsbeholdere skal rumme flere fraktioner til sortering af affaldet, og derfor har Køge Kommune pålagt Køge Kyst og Bydelsforeningen Søndre Havn at sikre, at affaldsstationerne på Søndre Havn nu kan håndtere syv affaldsfraktioner og på sigt evt. op til ti fraktioner. Samtidig er det et krav fra vejmyndigheden, at der maksimalt placeres seks indkast langs offentlige veje og syv indkast på private fællesveje (som boligvejene på Søndre Havn).

For at leve op til dette har Køge Kyst etableret nye affaldsbeholdere med dobbelt indkast. De nye affaldsindkast er etableret fire steder i boligkvarteret på Søndre Havn: På Strandpromenaden overfor boligbyggeriet Strandengen, på Strandpassagen ved Tapperiet og i hver ende af Søndre Badevej. 

De nye affaldsbeholdere ser anderledes ud end de oprindelige cylinderformede, og kombinationen af dem giver et uensartet udtryk. Køge Kyst ville af hensyn til æstetikken gerne have videreført en løsning med de oprindelige affaldsbeholdere alene, men det har mod forventning vist sig, at disse beholdere ikke kan leveres med dobbeltindkast. Det har derfor været nødvendigt at vælge en anden type top med dobbelt indkast, som passer ind i det eksisterende, nedgravede affaldssystem, for at affaldsstationerne kan leve op til de nye regler.

Køge Kyst vil imidlertid fortsat arbejde med at undersøge mulighederne for, at de enkelte affaldsstationer kan få et mere ensartet udtryk.

Hver enkelt affaldsstation rummer sorteringsrum til både restaffald (2 rum), bio, plast, metal, glas, papir og pap.

Ny affaldsstation på Strandkvanen

Pr. 1. juni 2023 sætter Køge Kyst en femte nedgravet affaldsstation i drift, overfor Enggården og Engparken. Køge Kyst åbner denne efter aftale med bygherren, som ejer grunden, hvor affaldsstationen er placeret.

Den nye affaldsstation erstatter den midlertidige affaldsstation med rullecontainere overfor Fællesbyg, som fjernes den 2. juni, og den vil have fuldt ud samme kapacitet som rullecontainerne - eller større. 

Derudover bestræber Køge Kyst sig på at anlægge en permanent nedgravet affaldsstation langs Fællesbygs østfacade så hurtigt som muligt under hensyntagen til pladsforholdene i en tid med både byggepladstransport og ledningsomlægninger. Denne affaldsstation vil dog senest være klar til brug i foråret 2024.

Der er risiko for, at affaldsstationen ved SH3-5 bliver lukket under det kommende byggeri på SH3-5, men til den tid forventer Køge Kyst, at affaldsstationen ved Fællesbyg er etableret, og ellers vil Køge Kyst sørge for en anden løsning.