Almindingerne anlægges

  • Arbejde med alminding - april 2021 Arbejdet med at anlægge "almindingerne", som er Søndre Havns grønne byrum, der samtidig tjener til klimasikring mod skybrud.
Køge Kyst er godt i gang med at anlægge ”almindingerne”, som er Søndre Havns grønne byrum, der samtidig tjener til klimasikring mod skybrud.

Det sker i takt med byudviklingen, og arbejdet koncentrerer sig derfor nu i den vestlige del af Søndre Havn, hvor der er mange færdige boligbyggerier.

Et sammenhængende forløb af almindinger er derfor ved at tage form på hele strækningen med Blåklokken, Tapperiet og Strandparken på den ene side og Enggården, Kystengen og Havblik på den anden. Også mellem Havblik og Strandterrasserne er arbejdet med at anlægge almindingen godt i gang.

I almindingerne har Køge Kyst anlagt cykel- og gangstier, så fodgængere og cyklister kan bruge almindingerne som et alternativ til vejene på Søndre Havn.

Efter sommerferien 2021 går Køge Kyst i gang med at plante i de første almindinger. 

  • Dronefoto af arbejde med almindinger og Engkant Køge Kysts arbejde med almindinger på Søndre Havn set fra luften. Foto: Rune Pedersen
Hvor finder jeg