Vejtunnel

Med den nye vejtunnel nord for Køge Station, som er åbnet for biltrafik den 30. oktober 2016, kan biltrafikken afvikles fornuftigt, både mellem og på tværs af nye og eksisterende områder.

Køge Kyst indledte i begyndelsen af marts 2015 anlægsarbejde til en ny vejtunnel under jernbanen, der skal gå fra nordenden af Ivar Huitfeldtsvej til Værftsvej. Køge Kommune og Køge Kyst finansierer sammen vejtunnelen, som er åbnet for trafik den 30. oktober 2016. Samtidig er jernbaneoverkørslen i bymidten lukket permanent for biltrafik men er fortsat åben for gående.

Vejtunnelen er en af de nye forbindelser på tværs af jernbanen, der medvirker til at nedbryde den barriere, som jernbanen i mange år har udgjort midt i Køge.

Første del af arbejdet bestod i klargøring og rydning af området øst for jernbanen, mens der på den vestlige side blev etableret kloak og nedlagt gamle godsspor. Herefter foregik spunsning af jernplader til selve tunnelkonstruktionen - og sideløbende begyndte udgravningen af tunnelen, som blev afsluttet i februar 2016.

Den sidste del af arbejdet har omfattet færdiggørelse af bund og sider i tunnelen, etablering af nedkørselsramper og tilslutningsanlæg i begge ender samt belysning, rækværker og beplantning på de tilstødende arealer.

Vejtunnelen er anlagt af entreprenørselskabet  Aarsleff A/S.

Se en række plancher om arbejdet med vejtunnelen (pdf).RELATEREDE NYHEDER

"1.500 Køge-borgere indviede vejtunnelen" (1. november 2016)
"Festlig åbning af Køges nye vejtunnel" (14. oktober 2016)
"800 deltog i rejsegilde for vejtunnelen" (2. marts 2016)
"Oplev Køges kommende vejtunnel indefra" (18. februar 2016)
"Arbejdet med vejtunnelen starter for alvor i påsken" (26. marts 2015)
"Nu tager Køge Kyst fat på vejtunnelen" (19. februar 2015)