Underføring

En ny bred underføring skal forbinde Havnepladsen på Søndre Havn med Kulturtorvet i Stationsområdet. Køge Kyst har i perioden juni-september 2017 gennemført forberedende arbejder til underføringen.

Underføringen bliver en 15 meter bred, lys forbindelse, som skal være med til at gøre den fysiske og mentale afstand mellem Køge Torv og Søndre Havn kortere og på den måde fungere som et ”hængsel” mellem bydelene.

Underføringen er mere end en forbindelse. Den er også planlagt som et indbydende og livligt byrum i Køge mellem det kommende Kulturtorv og Havnepladsen. Det sker bl.a. ved at selve Underføringen udsmykkes med kunst.

Forberedende arbejder i 2017
I perioden juni-september 2017 gennemførte Køge Kyst forberedende arbejder til underføringen. Her blev en metertyk og 1.000 tons tung betonplade støbt ned under baneterrænet ved overkørslen. Når selve underføringen en gang skal anlægges, skal betonpladen udgøre underføringens loft og samtidig være et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover.

I denne periode har det været nødvendigt at lukke jernbaneoverkørslen for fodgænger og cyklister, da det ville være for farligt at gå over banen, fordi signalanlægget til togene har været ude af drift under arbejdet, mens togene fortsat har kørt. 

Anlæggelsen af selve Underføringen sker først senere, når Køge Kyst og Køge Kommune har fået den præcise udformning af Underføringen og den samlede finansiering af projektet på plads. Anlæggelsen går i gang i de kommende år.

Relaterede nyheder:
"Jernbaneoverkørslen åbner igen for fodgængere og cyklister" (26.09.2017)
"Køge Kyst inviterer til kig over byggehegnet ved den kommende underføring" (31.07.2017)
"Ny scene til musik og ophold klar på Havnepladsen" (16.06.2017)
”Weekend med spunsning ved jernbaneoverkørslen” (09.06.17)
"Køge Kyst går i gang med forberedelser til ny underføring" (16.05.17)