Omlægning af Ivar Huitfeldtsvej

Køge Kyst har omlagt den centrale Ivar Huitfeldtsvej til en ny placering, der giver plads til TK Developments byggeri i Stationsområdet.

Den nye Ivar Huitfeldtsvej åbnede i juli 2015 efter ca. halvandet års anlægsarbejde. Flytningen af vejen var en forudsætning for, at TK Developments byggeri til butikker, kultur, boliger, erhverv og offentlige funktioner i Stationsområdet kunne gå i gang. Den tidligere vej gennemskar sammen med vejen Bag Haverne en del af området, som nu bliver integreret med resten af Køge bymidte.

Nordlig og sydlig strækning
Den nordlige strækning af den nye Ivar Huitfeldtsvej har gjort plads til det første byggeri i Stationsområdet, som opføres i et konsortiesamarbejde mellem Køge Kommune og TK Development. Byggeriet skal bl.a. rumme en Irma, en Fakta og Køge Kommunes nye genoptræningscenter. Aftalen om dette område omfatter også det nye Stationstorv og en parkeringskælder.

Den sydlige strækning af den nye Ivar Huitfeldtsvej omfatter det område, hvor der tidligere var parkeringspladser ved Bag Haverne. Flytningen af den sydlige strækning har muliggjort 2. etape af TK Developments byggeri, som bl.a. skal rumme en række butikker af forskellig størrelse, boliger og lokaler til liberale erhverv.

Den nyanlagte sydlige del af vejen løber mellem Teaterbygningen og jernbanen, langs med Bag Haverne og ned til Fændediget, som vejen fortsætter ud i via et sving. Hele den nye vejstrækning er forsynet med dobbeltrettet cykelsti.

Fodgængere skal i dag gå uden om Teaterbygningen, hvor der er tilslutning til et nyt stisystem med forbindelse til bymidten. Den sydligste del af Bag Haverne bevares, men kun som adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme. Bag Haverne kan således ikke længere bruges som adgangsvej til bymidten.BUSHOLDEPLADSER

Med flytningen af Ivar Huitfeldtsvej er en del af bustrafikken omlagt. Det betyder bl.a., at en række nye superbusstoppesteder er åbnet ud for Køge Station, mens de gamle busholdepladser er nedlagt. En del buslinjer vil desuden stoppe på den midlertidige busholdeplads på Collstrupgrunden. Omlægningen af bustrafikken i området har til formål at forkorte gangafstanden mellem bus og tog.
RELATEREDE NYHEDER

"Nordlig del af ny Ivar Huitfeldtsvej åbner - og bustrafikken ændres" (4. december 2014)
"Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej i det nordlige stationsområde" (4. september 2014)