Overordnet infrastruktur

Køge Kyst forbedrer infrastrukturen i Køge, så byen kommer til at hænge bedre sammen - til glæde for både nuværende og kommende beboere.

Et af de centrale fokusområder for Køge Kyst har siden projektets begyndelse været at skabe bedre trafikale forbindelser og reducere den barriere, som jernbanen i mange år har udgjort ved at afskære bymidten fra havnen.

Køge Kyst er derfor i gang med at etablere helt nye forbindelser på tværs af jernbanen for både fodgængere, cyklister og biltrafik. Det gælder en vejtunnel, der blev indviet i oktober 2016, en stationsbro for fodgængere over Køge Station, som blev indviet i juni 2018, og en kommende bred underføring for fodgængere og cyklister.

Derudover har Køge Kyst i 2013-15 flyttet Ivar Huitfeldtsvej for at skabe plads til byggeriet i Stationsområdet.

Læs mere om:
Den nye vejtunnel under jernbanen
Stationsbroen ved Køge Station
Underføringen mellem Stationsområdet og Søndre Havn
Flytningen af Ivar Huitfeldtsvej