Lokalt nyhedsbrev

Fredag den 12. april 2019

Dronningen kommer! Årets sommertogt med Kongeskibet begynder i Køge den 28. og 29. maj og H.M. Kongeskibet lægger til i Køge Havn og Dronningen bruger lejligheden til et visit på Søndre Havn og Køge Kyst for at se på byudviklingen, naturen og den særlige klimasikring. Når det endelige (minut) program er på plads, kommer der mere information til beboerne, for det bliver en stor dag på Søndre Havn med pressefolk, sikkerhedsopbud og følge. Men der er ingen tvivl om, at der for beboerne bliver mulighed for første parket til hele begivenheden. Borgmesterkontoret har også meldt ud, at H.M. Dronningen skal opleve kulturen i ungdomskulturhuset Tapperiet og se de historiske modeller i Kjøge Miniby.

I maj står den første del af Engkanten og boligvejen, Ved Engen, heldigvis helt klar med lys i form af pullerter og master, - som det er aftalt med beboerne, så der kan være ryddet og flot til fint besøg. Pullerterne er i jorden, hvor liljerne for tiden står og pynter og masterne kommer op, hvor det er aftalt. Liljerne er en del af beplantningsplanen, som er bygget op med farver og sorter, der markerer alle årstider. Planterne er som udgangspunkt i harmoni med den eksisterende flora, og de er valgt ud fra deres robusthed overfor den helt lokale skala af vejr og vind på Søndre Havn, men der er også variationer med blomster og farvet løv igennem året.

Foran Havblik er det en anden type gule javerter, der ”pynter” foran huset mod Engkanten. Der er sat markeringen til at hæve betondækket op til 2,80 m. over havets overflade. Engkanten er et højvandsdige, der kan beskytte mod en forhøjet vandstand, og det skal sikre området op til denne højde. Da Køge Kyst planlagde den første del af Engkanten var kravet udregnet til at være 2,5 meter, men det er siden justeret op i hele kommunen. Da Engkantens anden etape ikke var helt færdig, giver det nu lejlighed til at få den rigtige højde på. Der kommer en anden løsning på de sidste 30 cm. ved første del. Hele Søndre Havn bliver sikret – i tørre tal – til det, der hedder en ”100 årshændelse i et 2100 klima”, hvilket kan svare til en 500 års hændelse i dag.

Flere tal er: 300 - 400 sten om dagen. Det er, hvad murere på Enemærke og Petersens byggeplads kan lægge på ”Skibet”, som efterhånden står med gul-røde håndstrøgne tegl helt op til taget. Teglstenen er så ujævne, at mureren med et lille drej vurderer, hvordan den skal vende og viser sin bedste side - for hver eneste sten, der sættes fast i mørtlen. Resultatet er facader med struktur og farvespil. Det er netop en af de kvalitetsfaktorer, som Køge Kyst vil fremme i samarbejdet med private bygherrer. Køge Kyst har en guide til arkitekter, som handler om materialer, størrelser og skala og hensyn til lys, skygge og vind, farver og meget mere. Kvalitetsprogrammet ligger her på vores hjemmeside og kan læses, men den henvender sig mest til byggebranchen.

Sidst i marts holder Køge Kyst et informationsmøde for alle på Søndre Havn. Her kan man få en kop kaffe og høre mere om, hvad der sker i området og få en snak med selskabet. Der bliver sendt invitationer ud på mail, og det bliver slået op på facebooksiden Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S, som man kan følge.