Veje og stier

Søndre Havn får syv øst-vestgående veje fordelt på de to vejtyper: fordelingsveje og boligveje.

Udviklingen af Søndre Havn fra industri- til boligkvarter medfører også en række ændringer af områdets vejfordeling og trafik. Det omfatter tre planlagte fordelingsveje - Søndre Havnevej, Søndre Molevej og Søndre Badevej – som bliver indbyrdes forbundne og kommer til at bære størstedelen af trafikken til de nye boliger, idet de giver adgang til parkering på terræn og i konstruktion.

De fire nye boligveje bliver mindre veje, hvor motoriseret trafik er yderst begrænset. Vejene udformes som lege- opholdsgader med en hastighedsbegrænsning på 15 km/t. De tre af vejene ender i en alminding, mens den fjerde boligvej, der har et længere forløb, er forbundet med fordelingsvejene. Boligvejenes orientering øst-vest gør dem især attraktive for ophold i eftermiddagstimerne.

Fælles for fordelings- og boligvejene er de vekselvise kryds med de grønne byrum, almindingerne, som bryder de lange øst/vestgående vejes forløb.
I kryds indsnævres vejbanen til et spor og almindingen krydses på en let brokonstruktion, der er med til at dæmpe hastigheden.

Udformning af veje, almindinger og promenader og øvrige friarealer via et fintmasket net af stier er med til at sikre en høj grad af tilgængelighed, der gør gang og cykling til attraktive transportformer.

Carlsensvej/Strandpromenaden, som går fra Havnepladsen over Klapbroen ud til det kommende boligkvarter er ombygget med fortov, kantstensparkering og træplantning.

Carlsensvej, Strandpromenaden, samt de to mest trafikerede fordelingsveje udlægges som offentlig vej, mens boligvejene og den korte sydligste fordelingsvej udlægges som private fællesveje.

Anlæggelsen af fordelingsvejen Søndre Badevej og de to boligveje gik sammen med en del af Engkanten i gang i foråret 2015.