Naturgenopretning og klimasikring på strandengen

Køge Kyst har gennemført et naturgenopretningsprojekt på strandengen, efter at campingpladsen blev ryddet i sommeren 2015.

Køge Kyst gennemførte i 2015-16 et naturgen­opretningsprojekt på strandengen efter godkendelse fra Naturstyrelsen og Køge Kommune.

 

Projektet havde til formål at genetablere strandengens særlige vegetation og give området tilbage til naturen. Derfor er der udgravet vandhuller og kanaler, der genetablerer de naturlige lavninger, som karakteriserer en strandeng, og som tillader stedets naturlige vegetation at brede sig.

 

Der vil gå en årrække, før strandengen har genvundet sit fulde naturlige præg, og i mellemtiden vil området være vådt eller fugtig – og det er helt med vilje. De kommende år vil strandengen derfor få lov at passe sig selv, men hvis det senere viser sig, at der er behov for tilpasning af f.eks. stiforbindelser, kan de etableres senere.

 

Samtidigt med naturgenopretningen indgår området i en robust klimasikring af den nye bydel, både mod voldsomme regnmængder og mod oversvømmelse fra havet. Klimasikringen sker ved en såkaldt LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Når regnen falder over den nye bydel Søndre Havn, ledes en del af regnvandet ud på strandengen eller til havnen via lavninger i almindingerne.

 

Læs meget mere om projektet i nyheden ”Gøgeurt og klimasikring på strandengen” (11. maj 2017).