Engkanten

Engkanten er Søndre Havns nye byfront, der i form af en promenade med trappetrin tilbyder nye muligheder for ophold, aktiviteter og naturoplevelser.

Overgangen mellem det bebyggede område og strandengen på Søndre Havn markeres med Engkanten, som med sit promenadelignende dæk med siddetrin gør det muligt for beboere at opholde sig her og nyde udsigten ud mod Køge Bugt.

De nye boligbebyggelser ud til strandengen bygges helt op til og i niveau med Engkanten, som etableres i niveau 2,8 meter over dagligt vande. Det hævede terræn og Engkanten skal tilsammen sikre boligerne mod oversvømmelser eventuelle havvandstigninger. Derudover skabes der mulighed for, at der kan anlægges halvt nedgravede parkeringskældre under bebyggelserne

Klimasikring
Engkanten klimasikrer området mod oversvømmelse: Intentionen er her at udnytte nødvendigheden af klimasikring af bydelen, til et kvalitativt byrum med en tydelig kobling til både byområdet og det fredede landskab.

Ved hjælp af en højderyg gennem området ledes regnvand via Engkanten ud på strandengen, hvor det langsomt kan sive ned.

Etableringen af Engkanten gik i gang i 2015 som en del af Køge Kysts byggemodning af området. Man kan allerede nu gå på den første del af Engkanten, selvom den ikke er helt færdig. Den bygges samtidig med de næste etaper for udbygningen af Søndre Havn, og når den er færdig, bliver den en stiforbindelse fra Strandpromenaden til stranden, hvor man både kan gå, cykle eller opholde sig.