Strandparken (Arkitektgruppen)

Arkitektgruppen har som udvikler og totalentreprenør for DADES påbegyndt opførelsen af et byggeri til 65 lejeboliger beliggende i første række til Køges strandeng. Byggeriet har fået navnet Strandparken, og det overdrages til DADES, når det står færdigbygget.

Med udsigt til den fredede strandeng og Køge Bugt opfører Arkitektgruppen byggeriet Strandparken, der skal rumme 65 lejelejligheder med et samlet etageareal på 6.145 m2. Efter opførelsen overtages byggeriet af ejendomsinvesteringsselskabet DADES, der står for udlejningen af de færdige lejligheder gennem Newsec Datea.

Arkitektfirmaet Juul og Frost har stået for udformningen af boligbyggeriet, der særligt har fokus på samspillet med de naturskønne omgivelser.

Bygningen har karréstruktur og varierer i højden fra tre til syv etager. Der etableres en portåbning i vest og to markante åbninger i nord og øst, hvilket fritlægger en 7 etagers tårnlignende bygning i det nordøstlige hjørne. De tre åbninger til gårdrummet skal skabe en øget sammenhæng med den nærliggende strandeng, der også skal gå igen i gårdrummets beplantning.

Lejlighederne indrettes med fokus på optimale lys- og udsigtsforhold, og er alle udstyret med altan. Størrelsen på boligerne varierer fra 63 – 127 m2, og byggeriet har parkeringskælder.

Arkitektgruppen har i de seneste måneder arbejdet med fundamenterne og er i juni 2017 begyndt at montere elementerne til det nye byggeri.

Strandparken forventes at stå færdigt i sommeren 2018.  

Kontakt
Udlejningen af lejlighederne administreres af Newsec, og det er nu muligt at skrive sig på en uforpligtende venteliste til en lejebolig i Strandparken pr. mail til boligudlejning@newsec.dk.