Byggeri på Søndre Havn

Søndre Havn er med sine 15 hektar det største af Køge Kysts tre delområder - og her er boliger, rekreative arealer og klimasikring godt på vej.

Forvandlingen af Søndre Havn fra gammel industrihavn til nyt bykvarter med en mangfoldighed af boliger, erhverv, kulturtilbud og nye rekreative arealer er godt i gang.

I foråret 2017 flyttede de første beboere ind. De tre første boligbyggerier er indflyttet, og en hel række nye byggerier er på vej.

Der er også nye rekreative arealer på vej, bl.a. de første grønne friarealer, "almindingerne", og en hævet engkant, der skal fungere som forbindelse for fodgængere og cyklister og som klimasikring mod kommende havvandsstigninger.

I 2015 åbnede Køge Kyst en ny og bredere sandstrand, der gør naturarealerne omkring boligkvarteret endnu mere attraktive.

Læs mere om de nye boligbyggerier:

Strandterrasserne
Skibet og Broen
Fællesbyg Køge Kyst
Enggården
Engparken
Blåklokken
Strandparken (2. karré)
Strandparken (1. karré) - indflyttet
Kystengen - hovedparten indflyttet
Havblik - indflyttet
Strandengen - indflyttet

Eller læs om Køge Kysts byggemodningsprojekter:

Veje og stier
Almindinger
Engkanten
Naturgenopretning og klimasikring på strandengenARKITEKTONISK MANGFOLDIGHED PÅ SØNDRE HAVN

Køge Kyst udgav i maj 2015 et inspirationshæfte, som kan inspirere bygherrer på Søndre Havn til at arbejde med variation og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk, når de enkelte bygninger skal projekteres.

Download "Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshæfte" (som pdf).

LOKALPLAN

Køge Kommune vedtog tirsdag den 28. oktober 2014 efter en høringsperiode et forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for Køge Kysts to sydligste etaper på Søndre Havn, som muliggør bolig- og erhvervsbyggeri på en del af området mellem Strandpromenaden og Søndre Havn.

Hent lokalplanen her (pdf).