Stationstorvet

Et helt nyt torv forbinder Køge Station og Stationsbroen med bymidten og Rådhusstræde.

Stationstorvet indgår som led i første etape af TK Developments byggeri i Stationsområdet.

Det er tænkt som et spændende nyt byrum og mødested for fodgængere og cyklister, der samtidig binder området omkring stationen sammen.

Stationstorvet forbindes med Stationsbroen over jernbanen. Læs mere om Stationsbroen her