Parkeringshus

I det nordlige stationsområde er et parkeringshus med ca. 250 parkeringspladser og offentlige taghaver opført.

Køge Kommune, TK Development og Køge Kyst har opført et parkeringshus i Stationsområdet med ca. 250 parkeringspladser. Byggeriet gik i gang i sommeren 2016, og parkeringshuset blev taget i brug i efteråret 2017. Det er gratis at parkere i parkeringshuset indtil den 2. januar 2018, hvor Køge Kommune indfører betalingsparkering.

Parkeringshuset har parkeringspladser både over og under jorden, og er forbundet med parkeringskælderen i nabobygningen, der rummer en Irma, en Fakta, to mindre butikker og Køge Kommunes nye genoptræningscenter.

Det er ambitionen, at parkeringshuset skal passe ind i det omgivende bymiljø i Stationsområdet og samtidigt i sig selv være smukt og spændende at se på. Facaden er derfor blive udsmykket med rødligt stål og senere følger en grøn beplantning, der vil skabe et interessant materiale- og farvespil. 

Udover beplantning på facaden skal der plantes på dele af parkeringshusets tag. Her skal anlægges tag- og nyttehaver til brug for byens borgere. Taghaverne skal bl.a. rumme udekøkken, redskabsrum, urtehaver, opholdsarealer og toiletfaciliteter.

Der er derved lagt vægt på både praktik, æstetik og multifunktionalitet i opførelsen af det nye parkeringshus.