Kulturtorvet

Kulturtorvet bliver et nyt kulturelt centrum i Køge – et byrum, som bl.a. skal hænge sammen med den kommende underføring under jernbanen.

Sammen med den kommende underføring for gående og cyklister skal Kulturtorvet være med til at skabe forbindelse mellem Stationsområdet og Søndre Havn. Det nye indkøbsstrøg, Rådhusstræde, leder ned til Kulturtorvet, og ud mod torvet ligger den nye Nordisk Film biograf, som stod færdig i foråret 2017. 

Kulturtorvet udvikles i de kommende år i forbindelse med anlæggelsen af Underføringen, men indtil da vil der være midlertidige opholdsmuligheder på torvet, der kan danne ramme om både kulturelle aktiviteter, stadepladser, legende børn og biografgæster. 

Det er landskabsarkitekt Solveig Stenholm fra Andreas Bruun Landskabsarkitekter i Køge, der står bag den midlertidige udformning af pladsen. Pladsen er indrettet med træer og grønt, nye siddepladser og en indramning med stokke i rød/hvide-farver. Også kunstneren Poul Gernes’ Blå Sten, der tidligere stod ved Rådhuset, står opstillet på pladsen. Cykelparkering og containere er blevet afskærmet med grønt, og mulige stadepladser til fx torvedage er tegnet op direkte på belægningen.

 

Læs mere om biografen her.

 

Læs mere om den kommende underføring her.