Kulturtorvet

Kulturtorvet bliver et nyt kulturelt centrum i Køge – et byrum, som bl.a. skal hænge sammen med den kommende underføring under jernbanen.

Sammen med den kommende underføring for gående og cyklister skal Kulturtorvet være med til at skabe forbindelse mellem Stationsområdet og Søndre Havn. Det nye indkøbsstrøg, Rådhusstræde, leder ned til og gennem Kulturtorvet, som også bindes sammen med Køge Torv via de nye slipper.

 

Kulturtorvet kan ses som byens nye havnevendte centrum og en slags udvidelse af det centrale Køge Torv. Ud mod Kulturtorvet ligger den nye Nordisk Film-biograf, som stod færdig i foråret 2017. Køge Kommune planlægger på et senere tidspunkt at opføre et nyt kulturhus ud til torvet.

Første etape af arbejdet med underføringen udføres fra juni til oktober 2017. Jernbanen vil i den forbindelse blive spærret af og man vil i perioden ikke kunne passere overkørslen til fods. Senere graves selve underføringen - uden at genere DSB’s togdrift.