Engkanten og Kajkanten

  • Engkanten Engkanten ved boligbyggeriet "Strandengen"
Engkanten og Kajkanten er på én gang promenade og klimasikring.

Engkanten er en offentlig promenade, hvor du i fremtiden kan spadsere hele vejen rundt langs grænsen mellem Søndre Havns boligkvarterer og den naturskønne strandeng - og videre rundt langs havnekajen, hvor promenaden kaldes Kajkanten.

Du kan benytte Engkanten til et aktivt udeliv med leg, gåture, løb, cykling eller træning – og på de brede trin langs promenaden kan du sidde en stille stund og nyde den fantastiske udsigt ud over Køge Bugt og strandengen.

Klimasikring

Engkanten er samtidig et højvandsdige, som får en højde på 2,8 meter over dagligt vande. Strandengen og Engkanten er en vigtig del af områdets klimasikring mod stormflod og havvandsstigninger.

De nye boligbebyggelser ud til strandengen bygges helt op til og i niveau med Engkanten. Det hævede terræn skal sammen med Engkanten sikre boligerne mod oversvømmelse, og samtidig skabes mulighed for, at der kan anlægges halvt nedgravede parkeringskældre under boligkarréerne.

Klimasikring handler også om ekstreme regnvejrshændelser - og ved hjælp af en højderyg midt på Søndre Havn ledes regnvand via Engkanten ud på strandengen, hvor det langsomt kan sive ned.

Køge Kyst anlægger Engkanten gradvist i takt med udbygningen af Søndre Havn med nye boligkvarterer. Når Engkanten er færdig, bliver den en stiforbindelse fra Strandpromenaden til stranden, hvor man både kan gå, cykle eller opholde sig.

Se også nyheden "Dronningens fornemmelse for strandeng" (29. maj 2019).

  • Dronningen På Engkanten 1 Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøgte Engkanten på den 28. maj 2019 under årets sommertogt.
  • Dronningen På Engkanten 2 Hendes Majestæt Dronningen bliver informeret om Køge Kyst på Engkanten den 28. maj 2019.
  • Dronningen På Engkanten 3 Hendes Majestæt Dronningen med følge på Engkanten på den 28. maj 2019.
  • Dronningen På Engkanten 4 Hendes Majestæt Dronning Margrethe iagttager Tina Maria Nielsens kunstværk "Resonans" ved boligbyggeriet Strandengen .