Almindinger

  • Arbejde med alminding - april 2021 Almindingerne er ved at blive anlagt - forår 2021. Foto: Rune Pedersen
Almindingerne bliver Søndre Havns grønne frirum. De bliver en ramme om rekreation og aktivitet, samtidig med at de indgår i bydelens samlede klimaløsning.

De kommende "almindinger" på Søndre Havn er langstrakte, grønne byrum, som vil strække sig helt fra den naturskønne strandeng og ind til kajen ved det gamle havneindløb i Køge.

Du kan således glæder dig til disse grønne frirum, som tilbyder plads til ophold, samvær, leg og bevægelse for både beboere, borgere og besøgende i Køge.

Cykel- og gangstier

Her kommer cykel- og gangstier, så du til fods eller på cykel kan bruge almindingerne som et alternativ til vejene på Søndre Havn. Det er tanken, at almindingerne skal krydse vejene.

Almindingerne vil variere i bredden – fra ca. 10 til 35 meter. Afvekslende beplantning, synligt regnvand og fælles aktivitetsområder vil kendetegne de grønne bånd.

Det er her, du kan opleve naturen inde i byen. De grønne bånd ”trækker” nemlig den unikke vegetation fra strandengen ind mellem husene.

Værn mod skybrud

Almindingerne spiller også en vigtig rolle i klimasikringen af den nye bydel – som et værn mod skybrud og stigende regnmængder. Det foregår ved, at regnvand fra bygninger og flader opsamles i almindingerne og danner grundlag for våde biotoper, soppebassiner m.m. Gennem almindingerne ledes regnvandet fra boligkvarteret og direkte ud på strandengen.

Endelig styrker almindingerne også områdets biodiversitet og mikroklima.

Bydelsforeningen Søndre Havn får ansvaret for at drive og vedligeholde almindingerne og f.eks. indrette legepladser, højbede og grillsteder.

  • Dronefoto af arbejde med almindinger og Engkant Arbejdet med almindinger set fra oven. Foto: Rune Pedersen
  • 20190521 Alminding LOWRES Sådan tænkes almindingerne at se ud i fremtiden. Visualisering: SLA