Kommende byggeri med 500 boliger - PensionDanmark

Fem nye boligkarréer i Etape SH4

PensionDanmark og Køge Kyst indgik i juli 2019 købsaftale om den mest kystnære etape i Køge Kysts udviklingsområde - og i september 2020 kunne parterne offentliggøre de nærmere planer for området.

Her på Søndre Havn skal pensionsselskabet opføre fem byggerier med ca. 500 ejer- og lejeboliger indrettet til forskellige måder at bo og leve på. Boligerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, hvor det også er ambitionen at placere en ny integreret daginstitution for områdets børnefamilier.

Hver af de fem karréer har sit særlige tema og egne målgrupper, og de 500 boliger spænder helt fra kompakte 2-værelses til meget rummelige 6- værelses lejligheder, fordelt på 14 boligtypologier. Der bliver både ejer- og lejeboliger samt bofællesskaber for tre forskellige aldersgrupper. Særlige ”work-boliger” har en del indrettet til mindre erhverv - og som en nyskabelse bliver der også deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles.

Læs mere i nyheden "En ny bydel for hverdagsliv, sundhed og virkelyst" (18. september 2020).

Kontakt for boligsøgende

Er du interesseret i at købe eller leje en bolig i en af de fem karréer, som PensionDanmark i de kommende år skal opføre på Søndre Havns yderste spids?

Så kan du allerede nu kontakt LokalBolig Køge og blive skrevet op på en interesseliste.

LokalBolig Køge Butik
LokalBolig Køge
Torvebyen 9, 4600 Køge koege@lokalbolig.dk Tlf. 56 63 03 39 / 26 14 03 39
  • SH4-1 SH4-1. Visualisering: LOKAL/Mangor & Nagel
  • SH4-2 SH4-2. Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten
  • SH4-3 SH4-3. Visualisering: Mangor & Nagel
  • SH4-4 Ny SH4-4. Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten
  • SH4-5 SH4-5. Visualisering: Mangor & Nagel
  • Byens etage Oversigtskort Oversigt over funktioner i "Byens etage".
Volumenmodel SH4 fra prospekt

Prospekt for SH4

For hver ny etape af byudviklingen laver Køge Kyst et forholdsvis detaljeret hæfte, et prospekt, som beskriver karakteren, byggemulighederne og intentionerne for etapen. Køge Kyst har således også udarbejdet et prospekt, som beskriver udviklingen af etape SH4.

Det er blandt andet beskrevet, at husene skal have forskellige højder med kig til grønne gårdrum og smøger. Der er også lagt op til, at husene i tre punkter ud mod havneindsejlingen kan blive op til to etager højere end i de første tre etaper.

Prospektet beskriver også, hvordan der skal anlægges sammenhængende parkering under bygningerne, og hvordan princippet om almindinger som rekreative områder mellem husene er fortsat, men hvor almindingerne kan få en lidt anden karakter, fordi de anlægges ovenpå parkeringskælderen.

Også Engkanten med beplantning og træer fortsættes foran bebyggelsen mod strandengen og giver en god og tilgængelig overgang til Søndre Strand og den såkaldte ”Maritime Halvø”, hvor de maritime klubber dyrker deres aktiviteter.

Hent prospektet for etape SH4 her.

Hvor finder jeg