Kommende byggeri med 500 boliger - PensionDanmark

Købsaftale om etape SH4 med fem byggefelter

PensionDanmark og Køge Kyst har i juli 2019 indgået købsaftale om den mest kystnære etape i Køge Kysts udviklingsområde.

Her på Søndre Havn skal pensionsselskabet opføre fem byggerier med ca. 500 ejer- og lejeboliger indrettet til forskellige måder at bo og leve på.

Byggeriet omfatter ca. 45.000 etagekvadratmeter, hvor langt hovedparten er til boliger men også med plads til mindre butikker, caféer eller andre formål, der kan skabe liv og aktiviteter i kvarteret.

Projektet skal nu udvikles i et samarbejde mellem PensionDanmark og Køge Kyst med en ambition om at skabe en bæredygtig by i den bredeste forstand - både miljø- og energimæssigt, socialt og sundhedsmæssigt - og økonomisk. Fællesskaber og blandede boligformer i det enkelte boligbyggeri og på tværs i kvarteret skal understøttes for at få en mangfoldig bydel med fokus på kultur, byliv og kvalitet i arkitekturen.

Kajkanten Fra SH4 Prospekt

Prospekt for SH4

For hver ny etape af byudviklingen laver Køge Kyst et forholdsvis detaljeret hæfte, et prospekt, som beskriver karakteren, byggemulighederne og intentionerne for etapen.

Køge Kyst har således også udarbejdet et prospekt, som beskriver udviklingen af etape SH4.

I prospektet er det blandt andet beskrevet, at husene skal have forskellige højder med kig til grønne gårdrum og smøger. Der er også lagt op til, at husene i tre punkter ud mod havneindsejlingen, kan blive op til to etager højere end i de første tre etaper.

Prospektet beskriver også, hvordan der skal anlægges en sammenhængende parkeringskælder, og hvordan princippet om almindinger som rekreative områder mellem husene er fortsat, men hvor almindingerne kan få en lidt anden karakter, fordi de anlægges ovenpå parkeringskælderen.

Også Engkanten med beplantning og træer fortsættes foran bebyggelsen mod strandengen og giver en god og tilgængelig overgang til Søndre Strand og den såkaldte ”Maritime Halvø”, hvor de maritime klubber dyrker deres aktiviteter.

Hent prospektet for etape SH4 her.

Hvor finder jeg