Kommende boliger med KPC som bygherre

KPC og Køge Kyst offentliggjorde i oktober 2019, at KPC går ind i udviklingen af boliger i et nyt projekt på i alt 7.400 etagemeter på Søndre Havn

Aftalen gælder et centralt byggefelt i byområdet Søndre Havn i Køge, og parterne er enige om at samarbejde om et projekt med fællesskaber, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.

Næste skridt er udarbejdelsen af et værdigrundlag og derefter et skitseprojekt med flere detaljer om selve projektet. Derefter skal skitseprojektet godkendes af Køge Kysts bestyrelse, og med projekterings- og myndighedsarbejde er der udsigt til anlægsstart i 2020.

Se nyheden "KPC og Køge Kyst indgår aftale om bæredygtigt byggeri på Søndre Havn" (11. oktober 2019).

Hvor finder jeg