NYHED 31 07 2017

Køge Kyst inviterer til kig over byggehegnet ved den kommende underføring

I weekenden 5.-6. august vibrerer Køge Kyst igen spunsvægge ned ved jernbaneoverkørslen som en forberedelse til den kommende underføring. Køges borgere inviteres til at komme og kigge på arbejdet lørdag den 5. august.

Der bliver god mulighed for at følge byggearbejdet og høre mere om den kommende underføring under jernbanen, når Køge Kyst inviterer alle til et kig ind på byggepladsen ved jernbaneoverkørslen mellem Køges bymidte og havnen.

 

- Vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi og få en oplevelse med sig fra byggeprocessen, når de 23 meter lange spunsvægge af jern skal løftes af kranen og vibreres ned under banen, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

 

Interesserede kan møde op lørdag den 5. august kl. 10-12 på Toldbodvej, hvor Køge Kyst tager imod og fortæller om byggeprocessen. Arrangementet vil foregå ved Infotrappen og Scenen på havnen, da det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt at komme tættere på byggepladsen.

Den sidste weekend i juni vibrerede Køge Kyst spunsvægge ned under baneterrænet i østsiden ud mod Toldbodvej, og nu kommer turen til vestsiden, mod Ivar Huitfeldtsvej.

 

- Arbejdet kommer igen til at støje, og vi gør, hvad vi kan for, at det hele forløber smidigt og effektivt ligesom sidst, siger Tove Skrumsager Frederiksen.

 

Når spunsningen er færdig, anlægges resten af det metertykke og 1.000 tons tunge betondæk, som i fremtiden skal udgøre loftet til den kommende underføring under banen og samtidig være et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover.

 

Ændret rute for fodgængere og cyklister

Som følge af de forberedende arbejder til underføringen er jernbaneoverkørslen lukket for fodgængere og cyklister, som frem til starten af oktober skal benytte perrontunnelen på Køge Station eller jernbaneoverskæringen ved Strandvejen.

 

Fra slutningen af juli ændres ruten lidt på vestsiden af banen, da cykel- og gangstien spærres langs Ivar Huitfeldtsvej mellem Teaterbygningen og Å-grunden. Cyklister og fodgængere skal i stedet benytte Bag Haverne og tage turen øst om Teaterbygningen. Køge Kyst sørger for at opdatere de skilte, som informerer om de ændrede cykel- og gangruter.

 

Årsagen er, at Køge Kyst er nødt til at inddrage cykel- og gangstien langs Ivar Huitfeldtsvej til byggeplads i resten af perioden frem til starten af oktober, hvor jernbaneoverkørslen igen åbnes for fodgængere og cyklister.

 

By og havn bindes sammen
Den kommende underføring bliver femten meter bred og skal i fremtiden lede fodgængere og cyklister under jernbanen mellem Kulturtorvet og Havnepladsen. Sammen med vejtunnelen i nord og den kommende Stationsbro, som er ved at blive bygget, skal underføringen binde Køge by sammen med havnen.

 

Anlæggelsen af selve underføringen sker først senere, når Køge Kyst og Køge Kommune har fået den præcise udformning af underføringen og den samlede finansiering af projektet på plads. Dette arbejde går tidligst i gang i 2018.