Stationsområdet

I løbet af blot et par år vil størstedelen af planerne for Stationsområdet med butikker, boliger, ny biograf, rådhusudvidelse og Køge Kommunes nye genoptræningscenter mm. være gennemført.

Stationsområdet på i alt seks hektar er det af de tre delområder, som er tættest koblet til Køges historiske bymidte og tæt på byens offentlige transportmuligheder. Planerne for området er derfor tænkt i tæt sammenhæng med Køges eksisterende handelsliv og karakteristiske købstadsmiljø.

Siden 2015 har det for alvor taget fart med opførelsen af den centrale og nordlige del af Stationsområdet, og i løbet af 2017 vil et nyt indkøbsstrøg med butikker, rådhusudvidelse, Køge Kommunes nye genoptræningscenter, Nordisk Film-biograf og nye parkeringsmuligheder efter planen stå klar til brug.

TK Development er bygherre på de mange byggerier. Udvidelsen af Køge Rådhus og det nye genoptræningscenter opføres i et konsortiesamarbejde med Køge Kommune.

Foruden selve bygningerne anlægger TK Development også Stationstorvet og et bugtet indkøbsstrøg, Rådhusstræde, samt en række slipper, der skal være med til at forbinde det nye handelskvarter med bymidten.

Bedre forbindelser
For at skabe plads til byggeriet i Stationsområdet har Køge Kyst på forhånd omlagt den centrale Ivar Huitfeldtsvej. Køge Kyst anlægger derudover en vejtunnel, en gangbro og en underføring, der skal sikre bedre forbindelse mellem områderne. Vejtunelen åbner allerede i oktober 2016.



TK DEVELOPMENTS SKITSEPROJEKT

TK Developments byggeri i Stationsområdet bygger på et skitseprojekt, som Køge Kyst offentliggjorde sammen med et prospekt for Kulturtorvet og et skitseprojekt for Stationstorvet i 2013.

Hent skitseprojekt for Stationsområdet
Hent prospekt for Kulturtorvet
Hent skitseprojekt for Stationstorvet