Søndre Havn

Søndre Havn udgør mere end halvdelen af Køge Kyst-projektet og er dermed det største af delområderne. Her kommer både boliger, kulturtilbud, erhverv og nye rekreative tilbud.

Søndre Havn blev grundlagt som havneområde i begyndelsen af 1900-tallet. Området, der udgør i alt 15 hektar, er præget af sin nærhed til vandet, både i form af arealer langs havnekajerne og Søndre Strand, som Køge Kyst i 2014-15 har gjort bredere til gavn for borgere og besøgende.

Foruden den brede sandstrand, får Søndre Havn også andre typer nye friarealer til ophold, leg og bevægelse. Det gælder fx de grønne byrum, almindingerne, boligbyggeriernes gårdrum og taghaver samt den hævede promenade, Engkanten, hvorfra man kan nyde udsigten over strandengen og Køge Bugt.

Udover at tilbyde nye rekreative muligheder, er løsningerne på forskellig vis med til at sikre området og de nye boligbyggerier mod havvandsstigninger og øget nedbør som følge af klimaforandringer.

Byliv før bygninger
I troen på, at byliv skal komme før bygninger, har Køge Kyst siden 2011 arbejdet målrettet på at fremme aktiviteterne i Køges nye bydel, særligt på Søndre Havn. Det sker bl.a. med kulturruten Tråden, de mange byrum, koncerter, kunstudstillinger – og ikke mindst den årlige Søndre Havnedag, som tiltrækker tusinder af besøgende.

Læs mere om de mange kulturaktiviteter, byrum og faciliteter på Søndre Havn her.

Køge Kyst har indgået købsaftaler om ca. 450 boliger på Søndre Havn, hvoraf de første godt 100 boliger er under opførelse med forventning indflytning i løbet af foråret og sommeren 2017.

Læs mere om købsaftalerne og det kommende boligbyggeri her.

Eksisterende industri
Søndre Havn rummer i dag en række industrivirksomheder, som er relateret til havnen og søtransport - og Køge Kyst bruger områdets karakteristiske bygninger og kulturhistoriske spor i byudviklingen. Nogle af virksomhederne vil fortsat være i drift de næste 5-10 år, og herefter vil de mere havnerelaterede erhverv flytte til den nye Køge Havn længere mod nord.

I den sydlige del af Søndre Havn finder man bl.a. Køge Kommunes midlertidige administrationsbygninger, som vil være i brug indtil rådhusudvidelsen i Stationsområdet er gennemført.