Køge Kyst renser jorden på Søndre Havn

Siden efteråret 2020 har Køge Kyst arbejdet med at grave både ren og forurenet jord væk på Søndre Havns yderste spids. Første fase af oprensningen sluttede i juni 2021 og i 2022 går vi i gang med fase 2.

70.000 tons jord. Halvdelen ren, halvdelen forurenet. Det er hvad Køge Kysts entreprenør Arkil siden efteråret 2020 har fjernet fra den ca. 200 meter lange og 50 meter brede byggegrube yderst på Søndre Havn i Køge.

Se meget mere om processen i filmen 'Vi rydder op efter fortidens industri' samt i videoer og 'tegneserie' længere nede på siden.


 

Skibsvrag på SH4 1 Web

Arkæologi

I 2021 dukkede et skibsvrag fra 1700-tallet op under udgravningerne. Læs meget mere om arkæologi her.

Anden etape i 2022

I 2022 tager Køge Kyst fat på anden etape af forureningshåndteringen på den nordlige del af byggegrunden. Det forløber efter samme proces. Hent faktaark om Køge Kysts oprydning efter forurening på Søndre Havn her (pdf).

Ændrede adgangsforhold i området

Som følge af aktiviteterne på byggegrunden har Køge Kyst måttet ændre på adgangsvejene for både fodgængere og bilister i området. Se hvordan du finder vej på kortet længere nede på siden - eller hent kortet her.

Hvordan bliver jord og grundvand renset?

I de to videoer neden for kan du se meget mere om, hvordan jord og grundvand håndteres i forbindelse med oprensningen. Mens grundvandet renses, analyseres og udledes via et særligt anlæg på byggepladsen, bliver jorden kørt til jordrens Køge, hvor bliver renset, så den kan genanvendes.

 

Oprensningen trin for trin

Tegning 1 Kant

1. Vi sætter hegn op om byggepladsen

 

Ny tegning 2 Kant

2. Vi sætter spunsvægge ned for at holde på jorden under gravearbejdet

 

Tegning 3 Kant (1)

3. Vi fjerner fundamenter fra gamle bygninger

 

Ny tegning 4 Kant

4. Vi sænker grundvandet, så den forurenede jord kan graves væk - det sker ved, at vi pumper grundvand op, renser det for forurening og leder det ud i havnen

Ny tegning 5 Kant

5. Vi graver både forurenet og ren jord op

 

Tegning 6 Kant

6. Vi kører den forurenede jord til behandling hos jordmodtageren

 

Tegning 7 Kant

7. Udgravningen er færdig og klar til byggeri

Tegning 8 Kant

8. Nu kan der anlægges parkeringskælder

Tegning 9 Kant

9. Herefter kan der bygges boliger

Sådan finder du vej på Søndre Havn:

  • Nye adgangsveje på Søndre Havn 19.11.2020 Sådan finder du vej på Søndre Havn (kort opdateret november 2020)