Køge Kyst renser jorden på Søndre Havn

Søndre Havn skal være en bæredygtig bydel, hvor borgerne kan nyde hverdagsliv og udeliv uden at bekymre sig om fortidens forurening. Derfor rydder Køge Kyst op efter fortidens industri.

Siden 2020 har Køge Kyst været i gang med at rense forurenet jord på spidsen af Søndre Havn, så her kan bygges sunde, bæredygtige boliger. Første fase af oprensningen sluttede i juni 2021 og maj 2022 tog Køge Kyst fat på anden og sidste fase, som forventes at vare året ud.

Køge Kyst har delt oprensningen op i to faser for, at grundejeren kan arbejde på byggeriet af de første boligkarréer på den sydlige del af området, samtidig med, at den nordlige del af området kan blive renset. På den måde afkortes den samlede periode med oprensning og byggeri.

Halvdelen af jorden på området er ren, og halvdelen er lettere og svært forurenet. En del af jorden kan genanvendes til byggemodning og klimasikring og en del af jorden bliver renset.

December 2022: vi sænker grundvand og kører jord bort

På byggefeltet foran Fællesbyg pumper vi løbende grundvand væk, mens vi fjerner den forurenede jord og kører den til rensning. Den mest forurenede jord kan godt afgive en lidt ubehagelig lugt. Lugten er ikke sundhedsskadelig.

Dele af et skibsvrag er dukket op i sandet under byggefeltet. Fundet er er nu flyttet til den gamle maskinhal ved Strandkvanen, hvor det bliver undersøgt af arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark.

Arbejdet med grave og køre jord bort fortsætter året ud.

I de små videoer neden for kan du se mere om, hvordan vi sænker grundvandet og håndterer den forurenede jord.

Følg med på denne side, som opdateres i takt med, at projektet skrider fremad.

  • Etape 1 Og 2 Kortet markerer etape 1, som allerede er oprenset samt etape 2, som er det område, der bliver renset i 2022.

Oprensningen trin for trin

Etaper Web

1. Vi sætter hegn op om byggepladsen. 

 

Ny tegning 2 Kant

2. Vi sætter spunsvægge ned for at holde på jorden under gravearbejdet. I den forbindelse  etableres en midlertidig støjmur mod de nærmeste naboer.

 

Tegning 3 Kant (1)

3. Vi fjerner fundamenter fra gamle bygninger

 

Ny tegning 4 Kant

4. Vi sænker grundvandet, så den forurenede jord kan graves væk - det sker ved, at vi pumper grundvand op, renser det for forurening og leder det ud i havnen

Ny tegning 5 Kant

5. Vi graver både forurenet og ren jord op

 

Tegning 6 Kant

6. Vi kører den forurenede jord til behandling hos jordmodtageren

 

Tegning 7 Kant

7. Udgravningen er færdig og klar til byggeri

Tegning 8 Kant

8. Nu kan der anlægges parkeringskælder

Tegning 9 Kant

9. Herefter kan der bygges boliger

Sådan gik det til, da vi rensede første halvdel af det forurenede byggefelt

I de to videoer neden for kan du , hvordan det foregik, da Køge Kyst i 2020-21 rensede den første halvdel af byggefeltet. Processen gentages i 2022 efter samme model. Også denne gang står Scanfield Køge for at rense størstedelen af jorden, men som noget nyt vil en mindre del af den mest forurenede jord blive renset hos RGS Nordic på Amager.

 

Skibsvrag på SH4 1 Web

Arkæologi

Søndre Havn bygges på opfyldt havbund, og derfor dukker der ofte interessante, maritime genstande op, når gravemaskinerne går i gang med et nyt byggefelt. Læs meget mere om arkæologi her.