Underføring

En ny bred underføring skal forbinde Havnepladsen på Søndre Havn med Kulturtorvet i Stationsområdet. Køge Kyst gennemfører i perioden juni-oktober 2017 forberedende arbejder til underføringen.
Underføringen bliver en 15 meter bred, lys forbindelse, som skal være med til at gøre den fysiske og mentale afstand mellem Køge Torv og Søndre Havn kortere og på den måde fungere som et ”hængsel” mellem bydelene.

Underføringen er mere end en forbindelse. Den er også planlagt som et indbydende og livligt byrum i Køge mellem det kommende Kulturtorv og Havnepladsen. Det sker bl.a. ved at selve Underføringen udsmykkes med kunst.

Forberedende arbejder i 2017
I foråret 2017 påbegyndte Køge Kyst forberedende arbejder på underføringen. Her støbes en metertyk og 1.000 tons tung betonplade ned under baneterrænet ved overkørslen. Når selve underføringen en gang skal anlægges, skal betonpladen udgøre underføringens loft og samtidig være et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover.

Frem til oktober vil det derfor ikke være muligt at krydse sporene ved overkørslen. I perioden vil man i stedet kunne gå via perrontunnelen på Køge Station eller ad den hvide bro over Køge Å og benytte overkørslen ved Strandvejen. Køge Kyst har opsat skilte, der informerer om de ændrede cykel- og gangruter.

Køges kulturrute Tråden, som går fra KØS til Søndre Havn, er ligeledes omlagt gennem perrontunnelen til Havnepladsen i denne periode. På Havnepladsen er der sommeren over indrettet et byrumsmøbel, der kan benyttes som en scene til arrangementer og hjælpe til at trække flere gæster til havnen. 

I begyndelsen af oktober åbner jernbaneoverkørslen igen for fodgængere og cyklister, som herefter kan krydse jernbanen helt frem til, at den nye underføring åbner.
Anlæggelsen af selve Underføringen sker først senere, når Køge Kyst og Køge Kommune har fået den præcise udformning af Underføringen og den samlede finansiering af projektet på plads. Anlæggelsen går tidligst i gang i 2018.

Togtrafikken berøres
Selve arbejdet med etableringen af betonpladen vil påvirke togdriften, fordi spor og sveller i processen skal fjernes og lægges tilbage igen. DSB vil løbende orientere om ændringer på Rejseplanen.

Periodevis støj

Arbejdet på Underføringen kan medvirke støjgener, særligt i perioder med spunsning. Køge Kyst informerer løbende herom på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

Relaterede nyheder:
”Weekend med spunsning ved jernbaneoverkørslen” (09.06.17)
"Køge Kyst går i gang med forberedelser til ny underføring" (16.05.17)