Byggeri på Søndre Havn

Søndre Havn er med sine 15 hektar det største af Køge Kysts tre delområder - og her er de første boliger, rekreative arealer og klimasikring godt på vej.

Forvandlingen af Søndre Havn til et nyt bykvarter med en mangfoldighed af boliger, erhverv, kulturtilbud og nye rekreative arealer er gået i gang. I 2015 åbnede Køge Kyst en ny og bredere sandstrand, og i dag skyder de første boligbyggerier op ud til stranden og strandengen.

Der er også nye rekreative arealer på vej, bl.a. de første grønne friarealer, "almindingerne", og en hævet engkant, der skal fungere som forbindelse for fodgængere og cyklister og som klimasikring mod kommende havvandsstigninger.

De første boliger

Køge Kyst har indgået købsaftaler om boligbyggeri på Søndre Havn med hhv. Arkitektgruppen, Casa Nord/Kuben Byg, Calum og Bonava - og det første byggeri gik i gang i foråret 2016.

Calum skal opføre boligbyggeri på to byggefelter ud mod Strandpromenaden. Det sydligste byggeri skal rumme ca. 55 private lejeboliger, mens det nordlige byggeri bl.a. skal rumme 50 ungdomsboliger. Byggeriet går efter planen i gang i løbet af 2017.

Arkitektgruppen er bygherre for i alt ca. 100 boliger, fordelt på to boligprojekter ud mod strandengen, som bliver en blanding af ejer- og lejeboliger af forskellig størrelse og med adgang til både natur og by. Byggeriet af det første af Arkitektgruppens boligprojekter, ”Strandengen”, gik i gang i marts 2016.

Casa Nord og Kuben Byg er bygherre for boligprojektet ”Havblik”, som er igangsat i juni 2016 og rummer 66 lejligheder beliggende ud mod strandengen.
Casa Nord er desuden bygherre på yderligere 50 ejerlejligheder fordelt på 5.400 etagekvadratmeter. Byggestarten ventes i begyndelsen af 2018.

Endelig skal Bonava opføre tre boligbyggerier med i alt ca. 190 lejligheder. Byggeprojekterne har særligt fokus på rummet mellem husene og på at skabe områder, hvor beboerne kan trives, føle sig hjemme og opleve samhørighed. Bonava forventer at sætte de første ejerlejligheder til salg i sommeren 2017.

Læs mere om:
Boligbyggeriet Strandparken
Boligbyggeriet Strandengen
Boligbyggeriet Havblik
Veje og stier
Almindinger
EngkantenARKITEKTONISK MANGFOLDIGHED PÅ SØNDRE HAVN

Køge Kyst udgav i maj 2015 et inspirationshefte, som kan inspirere bygherrer på Søndre Havn til at arbejde med variation og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk, når de enkelte bygninger skal projekteres.

Download "Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshefte" (som pdf).

LOKALPLAN

Køge Kommune vedtog tirsdag den 28. oktober 2014 efter en høringsperiode et forslag til lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for Køge Kysts to sydligste etaper på Søndre Havn, som muliggør bolig- og erhvervsbyggeri på en del af området mellem Strandpromenaden og Søndre Havn.

Hent lokalplanen her (pdf).