Rådhusstræde og slipper

Det nye indkøbsstrøg, Rådhusstræde, skal sammen med de nye slipper skabe helt nye rundgange i Køges centrale handelskvarter.

I nord-sydgående retning får Køge et nyt indkøbsstrøg, Rådhusstræde, som sammen med de øst-vestgående slipper skal binde det nye område sammen med Køges eksisterende bymidte, butiksgaderne Jernbanegade og Nørregade. Rådhusstræde bliver ”rygraden” i Køges nye handelskvarter, og sammen med de nye slipper danner den byens nye fodgængersystem.

Til forskel fra mange lige danske gågader får Rådhusstræde et bugtet forløb, som er med til at give nye perspektiver og oplevelser, når man bevæger sig gennem det. Synlige taghaver - hvoraf tre får offentlig adgang – vil sammen med strædets tæthed skabe intimitet og dynamik i byrummet. Samtlige nye butikker vil få indgang fra Rådhusstræde.

De nye slipper er et sekundært gadenet og en videreførelse af Køges eksisterende slipper. Det er primært via de nye slipper, at Stationsområdets nye butikker kobles til de eksisterende butiksgader i bymidten. Al flow til og fra de øverste etagers boliger og kontorer finder ligeledes sted via slipperne.