Parkeringshus

I det nordlige stationsområde er et parkeringshus med offentlige taghaver under opførelse.

Køge Kommune, TK Development og Køge Kyst er ved at opføre et parkeringshus i Stationsområdet med ca. 250 parkeringspladser. Byggeriet gik i gang i sommeren 2016, og de første biler kan parkere i huset inden udgangen af 2017.

Parkeringshuset får parkeringspladser både over og under jorden, og det skal forbindes med parkeringskælderen i nabobygningen, der rummer en Irma, en Fakta, to mindre butikker og Køge Kommunes nye genoptræningscenter.

Det er ambitionen, at parkeringshuset skal passe ind i det omgivende bymiljø i Stationsområdet og samtidigt i sig selv være smukt og spændende at se på. Facaden vil derfor blive udsmykket med rødligt stål og grøn beplantning, der vil skabe et interessant materiale- og farvespil. 

Udover beplantning på facaden skal der plantes på dele af parkeringshusets tag. Her skal anlægges tag- og nyttehaver til brug for byens borgere. Taghaverne skal bl.a. rumme udekøkken, redskabsrum, urtehaver, opholdsarealer og toiletfaciliteter.

Der er derved lagt vægt på både praktik, æstetik og multifunktionalitet i opførelsen af det nye parkeringshus.